Archive for the ‘FELICITĂRI SĂRBĂTORI OCAZII’ Category

NOTĂ: 19 aprilie 2018, ora 14.00, Chișinău, Biblioteca Centrală a BM ”B.P.Hasdeu”

EVENIMENT DIN CADRUL CENTENARULUI UNIRII

 

„ÎN LABIRINTUL DOCUMENTELOR SECRETE” de Alexandru Moraru (lansare de carte)

La 30 octombrie 2017, în incinta Bibliotecii Centrale a BM „B.P.Hasdeu” a avut loc lansarea cărţii lui  Alexandru Moraru „În labirintul documentelor secrete”. Evenimentul a fost organizat de Biblioteca Centrală în colaborare cu Clubul Istoricilor din Republica Moldova.

În cadrul evenimentului, în faţa celor prezenţi au vorbit despre noua carte a istoricului arhivist, publicist, şef serviciu la Biblioteca Centrală Alexandru Moraru, istorici, jurnalişti, militari, economişti, filosofi, jurişti şi filologi.

Printre aceştea se numără: director general al BM „B.P.Hasdeu” dr. Mariana Harjevschi, profesorii universitari Anatol Petrencu şi Alexei Creţu, istoricii profesori Daniela Vacarciuc şi Veronica Pârlea Conoval, distinsul istoric şi om politic Ion Negrei, scriitoarea Valeria Dascăl, colonelul (r) şi publicistul Alexandru Ganenco, scriitorul şi publicistul Grigore Grigorescu, dr.hab.în filosofie Petru Berlinschi,  cunoscutul psiholog Ludmila Vasilescu şi alţii.

Respectiva lansare a fost şi un prilej pentru cei prezenţi de a-l felicita pe autor nu numai cu lansarea noii cărţi, dar şi cu împlinirea onorabilei vârste de 65 de ani.

Tot în cadrul acestui eveniment a fost prezentat de către Alexandru Moraru şi placa comemorativă „Mareşalul Antonescu-dezrobitorul Basarabiei” confecţionată din bronz, chipul celebrului militar şi fixată pe o placă de granit roşu.

În continuare vă propunem cateva imagini de la acest eveniment.

SURSA:www.mazarini.wordpress.com

O ÎNTÂLNIRE DE SUFLET CU GENERALUL ION COSTAŞ ÎN OBIECTIVUL CRISTINEI COSTOV

Cristina CostovAUTOR IMAGINI: Cristina Costov (Chişinău)

Cu generalul Costas 1Cu generalul Costas 2 pg

Cu generalul Costas 4Cu generalul Costas 5

Cu generalul Costas 7Cu generalul Costas 8 jpgCu generalul Costas 9Cu generalul Costas 10

Cu generalul Costas 12Cu generalul Costas 13

Cu generalul Costas 14Cu generalul Costas 16

La 2 martie 2016 la Biblioteca Centrală B.P.Hasdeu în cadrul comemorării eroilor căzuţi în războiul ruso-moldovenesc  din 1991-1992 pentru independenţa şi integritatea Republicii Moldova a fost organizată o întâlnire de suflet cu generalul de aviaţie militară, primul ministru al apărării din Republica Moldova, un Mare Bărbat al Neamului Românesc din Basarabia, un patriot cu o verticalitate de invidiat, un Om excepţional Ion Costaş.

Generalul Costaş a fost întâlnit de directorul Bibliotecii Centrale B.P.Hasdeu, doamna Savella Starciuc, care i-a înmânat un frumos buchet de flori, mulţumindu-i faimosului militar pentru acceptul dânsului de a fi invitatul Bibliotecii Centrale Hasdeu în această zi comemorativă.

După o scurtă prezentare a personalităţii Ion Costaş,  făcută cu cunoştinţă de cauză de către moderatorul Alexandru Moraru, istoricul-arhivist, publicist şi şef oficiu Colecţii de Carte Veche şi Rară la Biblioteca Centrală Hasdeu, cuvânt s-a oferit invitatului de onoare  domnului general (r) Ion Costaş. Domnia sa a povestit cu amărăciune despre acest război nedeclarat, acest război nefinisat…, acest război pierdut; despre pierderile umane, pierderile teritoriale, despre laşitatea şi trădarea conducerii republicii de atunci şi despre  acelaş proces, care durează până în prezent.

Invitatul Bibliotecii Centrale a vorbit şi despre cărţile sale, mai bine zis despre cartea sa Transnistria- un război nedeclarat 1990-1992, carte care  a devenit de referinţă pentru elevi, studenţi, profesori, savanţi, care studiază acest capitol la istoriei noastre; carte, care a apărut în limbile română, rusă şi engleză.

În cadrul acestei întâlniri, a mai participat cu o scurtă intervenţie şi domnul Anatol Croitoru, un erou al operaţiilor militare în cadrul acestui război sângeros. În cele din urmă, invitatul de onoare a răspuns la întrebările publicului.

Cor. Secretele Istoriei cu Alexandru Moraru

SURSA: http://www.mazarini.wordpress.com

VOLUMUL LUI ALEXANDRU MORARU”BASARABIA-SCRISORI CĂTRE MAREŞAL.DOCUMENTE” ÎN TOPUL CELOR 10 CELE MAI SOLICITATECĂRŢI DIN ANUL 2014

topul cartilor moraru 001Astăzi, 11 septembrie 2015, în cadrul FESTIVALULUI NAŢIONAL AL CĂRŢII ŞI LECTURII, care a avut loc la Biblioteca Naţională a RM au fost anunţate totalurile Topului Celor Mai Citite 10 cărţi ale anului 2014. În rândul acestora s-a plasat şi volumul de documente de arhivă Basarabia-Scrisori către Mareşal, editor, proiect şi realizare Alexandru Moraru. 

sondajul si scrisorile catre maresal 001

 

Alexandru Moraru: Să nu fiu bănuit în lipsă de modestie, vă comunic, că în afară de respectiva diplomă, am mai primit şi un premiu bănesc, fapt pentru care mulţumesc şi sper ca la anul viitor, cititorii să-mi aducă o bucurie şi mai mare vis-a-vis de volumul lansat anul acesta, Basarabia Mareşalului Antonescu. Gânduri senine!

 

Corespondent special Secretele Istoriei

 

SURSA: https://mazarini.wordpress.com/2015/09/11/volumul-lui-alexandru-morarubasarabia-scrisori-catre-maresal-documente-in-topul-celor-10-cele-mai-solicitatecarti-din-anul-2014/

INVITAŢIE: LANSAREA A DOUĂ VOLUME DE DOCUMENTE DE ARHIVĂ DESPRE MAREŞALUL ION ANTONESCU ŞI BASARABIA ANILOR 1941- 1944

 basarabia-scrisori-catre-maresalul-ion-antonesc-alexandru-moraru-2 (1)Basarabia Maresalului Antonescu 1 001Basarabia Maresalului Antonescu verso 001

Lansarea volumului Basarabia: „Scrisori către Mareşal” (328 pag.,190 de documente inedite, format A4, Tipografia Tipocart Print din Chişinău, 2014) şi culegerea de documente „Basarabia Mareşalului Antonescu” (343 pag., 200 de documente inedite, format A4, Tipografia Tipocart Print din Chişinău, 2015) va avea loc în incinta Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova la 3 septembrie 2015 la ora 12.00 in Sala Alexei Rău în cadrul Salonului Internaţional de Carte 2015 din Chişinău.

gfdgdfgAutorul acestor proiecte şi editorul acestor două lucrări unicale de istorie şi arhivistică este cunoscutul istoric arhivist şi publicist, membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, autor şi editor a mai multor culegeri de documente devenite de referinţă, apărute la Iaşi şi Chişinău în anii 2006-2015, Alexandru Moraru.

 Majoritatea cărţilor semnate de istoricul arhivist au fost prefaţate de Marele istoric şi Om politic Gheorghe Buzatu. Tot celebrul şi regretatul savant a depus un efort intelectual major pentru ca cărţile lui Alexandru Moraru să fie editate în România cu sprijinul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică. Mai mult ca atât, aceste cărţi, savantul Gheorghe Buzatu le-a întrodus în renumita Colecţie „ROMÂNII ÎN ISTORIA UNIVERSALĂ” (vol.128 şi vol.145). Nu vom greşi, dacă vom afirma, că istoricul Gheorghe Buzatu l-a „descoperit şi lansat” pe Alexandru Moraru în istoriografia românească, deşi până a se cunoaşte, domnul Al.Moraru avea deja publicate câteva sute de articole în cele mai prestigioase publicaţii, inclusiv revista „Magazin istoric”, „Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova”, „Glasul Naţiunii”, „Flux”, „Literatura şi Arta” etc.

Tirajul extrem de mic al ambelor volume (100 exemplare fiecare) ce se lansează, din start le ridică valoarea nu numai după conţinutul inedit al documentelor, dar şi ca raritate bibliografică,  drept dovadă că aceste cărţi nu au fost sponsorizate de vreo instituţie de stat, privată sau structură politică, ci au văzut lumina tiparului prin banii modeşti ai unui intelectual aflat la pensie, care este şi autorul acestor scrieri.

Premiul-Mile-Carpenisan-Civic-Media-2015-Alexandru-Moraru-BasarabiaALEXANDRU MORARU-2015

Ţinem să menţionăm, că volumele nominalizate ale lui Alexandru Moraru au fost deja înalt apreciate de specialiştii consacraţi din România. În lista respectivă un loc de frunte îl au Premiul „Mile Carpenişan” pentru Curaj şi Excelenţă, acordat primului basarabean de către Asociaţia Civic Media şi Basarabia-Bucovina.Info la 3 mai 2015 de Ziua Libertăţii Presei şi Diploma de Excelenţă acordată de Societatea Culturală Art Emis, Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere – S.R.I (Sucursala Vâlcea) „ pentru valoroasa şi consecventa contribuţie personală adusă istoriografiei şi spiritului unităţii naţionale a românilor de pe ambele maluri ale Prutului.” (12 iunie 2015, Prundeni- Vâlcea).

8946d8fb67be6fbe5719443ac94a0318-2166232-1000_1000Împreună cu Diploma de Excelenţă, istoricul arhivist şi publicist Alexandru Moraru a primit şi Medalia Crucea Comemorativă a Celui de-al Doilea Război Mondial 1941-1945, care i-au adus autorului bucurie şi emoţii plăcute pentru aprecierea muncii sale de zi cu zi.

La această lansare a celor două cărţi- documente sunt invitaţi istorici, jurişti, jurnalişti, feţe bisericeşti, oameni îndrăgostiţi de istoria naţională şi universală, studenţi şi elevi.                                                

Maria Vlas Botnaru

SURSA: http://www.tighinaromaneasca.wordpress.com

5  IANUARIE  1859 – ALEXANDRU IOAN CUZA ALES DOMN AL MOLDOVEI

BLOG CENTRUL DE CULTURA SIISTORIE MILITARACuza Alexandru Ioan (1820-1873; n. Hişi)- primul domnitor al Principatelor Unite (1859-1862) şi al statului naţional România (1862- 1866). A făcut studii la Iaşi şi Paris. Participant activ la mişcarea revoluţionară de la 1848 din Moldova şi la lupta pentru unirea Principatelor.

La 5 ianuarie 1859 a fost ales domn al Moldovei, iar la 24 ianuarie 1859 domn al Ţării Româneşti. Dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza a pus bazele unirii celor două ţări române. A desfăşurat o activitate politică şi diplomatică intensă pentru recunoaşterea  unirii principatelor de către puterea suzerană (Poarta Otomană) şi de către Marile Puteri garante, apoi pentru desfăşurarea  unirii Principatelor Române pe calea înfăptuirii unităţii constituţionale şi administrative, care s-a realizat în anul 1862, când Moldova şi Ţara Românească au format un stat unitar cu numele de România, cu capitala la Bucureşti, cu o singură adunare legislativă şi un singur guvern. În politica internă, împreună cu Mihail Kogâlniceanu, au iniţiat şi înfăptuit schimbări şi reforme pe plan social-economic, politic şi cultural, care au deschis o nouă etapă în dezvoltarea statului naţional român. Marele reforme înfăptuite de Alexandru Ioan Cuza, îndeosebi cea agrară din 1864, au provocat o puternică opoziţie din partea conservatorilor şi liberal-radicalilor, nemulţumiţi de conducerea autoritară a domnului, care s-au unit într-o coaliţie, supranumită mostruoasă, silindu-l pe domn să abdice (11/23 februarie 1866). A fost exilat petrecându-şi restul vieţii dincolo de hotarele ţării, mai ales, la Viena şi Florenţa. A murit la Heidelberg din Germania, fiind adus în ţară şi înmormântat la Ruginoasa, judeţul Iaşi. Astăzi rămăşiţele sale pământeşti se află în biserica „Trei Ierarhi” din Iaşi. A.I. Cuza, supranumit „Domn al Unirii” a pus pazele României moderne.