Archive for the ‘Documente’ Category

Modalităţi de aprovizionare.

„Către sfârșitul lunii februarie (1945 – n.n.) ambele armate și în special Armata 4 se găseau într-o situație atât de gravă din punct de vedere al aprovizionărilor încât au existat temeri că nu se va mai putea continua lupta, din lipsă de muniții, că oamenii nu vor mai putea rezista la eforturile prelungite din cauza subalimentației și că vor muri toți caii de foame din lipsă de furaje”. (Generalul Constantin Sănătescu)

După semnarea Convenției de armistițiu din 12 septembrie 1944, funcționarea sistemului logistic românesc a fost influențată decisiv de Comisia Aliată de Control (partea sovietică), care a preluat controlul și în acest domeniu, aprovizionarea armatei române operative făcându-se concomitent cu îndeplinirea obligațiilor asumate și asigurarea a numeroase alte cereri ale comandamentelor și trupelor sovietice.

O sinteză întocmită la sfârșitul războiului menționa: „De la 23 august 1944 și până la 10 mai 1945 s-au pus la dispoziția Armatei Roșii stabilimente, aerodromuri, instalații portuare maritime și fluviale, precum și diferite uzine și fabrici pentru a fi ocupate de unitățile sovietice sau pentru a lucra și repara materiale de război. Prin punerea acestora la dispoziția Armatei Sovietice s-a sistat aproape în procent de 80-100% producția pentru armata română, rămânând ca aceasta să-și satisfacă nevoile numai din disponibilul rămas după 23 august 1944 în majoritatea compartimentelor și numai disparat și în cantități minime s-au mai produs pentru armata română”.

În afara obligaţiilor asumate prin Armistiţiu, trupele sovietice care afluiau prin sudul României spre zonele de luptă din podișul transilvan și Banat și Crișana, s-au aprovizionat prin preluări (cu acte sau fără acte) din depozitele românești întâlnite pe traseu și prin exploatarea nerațională a zonele prin care se deplasau. „Dacă se va continua așa și trupele vor mai sta – aprecia șeful Serviciului intendență al Armatei 4 – populația va rămâne fără alimente. Sunt sate și orașe unde s-au luat toate vitele, chiar și cele de muncă”. Pentru a stopa numeroasele abuzuri, generalul Gheorghe Mihail a ordonat (9 septembrie 1944): „Niciun ostaș sovietic nu are voie să se atingă de niciun fel de bunuri ale armatei sau populației române. Nu se va admite sau suporta niciun fel de intimidare. Toate cererile sovieticilor se vor adresa organelor de resort respective”.

După numeroase întâlniri și consfătuiri, Marele Stat Major român a făcut cunoscut că în urma Convenției încheiate între Comisia Română pentru aplicarea armistițiului și delegatul Frontului 2 ucrainean ,,toate aprovizionările cu materiale și subzistențele necesare armatei sovietice să fie satisfăcute numai în urma cererilor făcute de colonelul Sidorov și aprobate de Comisia română pentru aplicarea armistițiului”. În realitate, comandamentele și trupele sovietice nu au ținut seama de reglementările stabilite de comun acord. Referindu-se la cheltuielile făcute pentru întreținerea trupelor sovietice până la sfârșitul anului 1944, un Memoriu al guvernului român menționa cifra de circa 50 miliarde lei, care reprezentau valoarea totală a exportului românesc din 1943 sau dublul cheltuielilor medii lunare ale statului român.

După înfrângerea trupelor germane din spațiul situat la sud de Carpații Meridionali (23-31 august 1944) asigurarea materială a trupelor operative a revenit corpurilor teritoriale și departamentelor economice, Comandamentele de Etape primind misiunea să-și reorganizeze structurile și activitățile în vederea asigurării materiale a trupelor care urmau să acționeze în Transilvania, Banat și Crișana. În acest scop, Comandamentul de Etape nr 1, cu sectoarele 1, 4, 5 și 6 au fost puse la dispoziția Armatei 4 (în podișul transilvan), iar Comandamentul de Etape nr. 2 (cu sectoarele 2 și 3) la dispoziția Armatei 3 (în Banat și Crișana).

În condițiile în care zonele de exploatare încredințate armatelor române au fost restrânse și sărace în resurse, iar sovieticii au impus severe restricții de circulație pe calea ferată, multe din atribuțiile comandamentelor de Etape au fost preluate de secțiile/birourile 4 din statele majore ale armatelor, respectiv ale corpurilor de armată și divizii și de către organele de intendență de la toate comandamentele. În general, în perioada 23 august – 25 octombrie 1944, asigurarea materială a armatei nu a ridicat probleme deosebite. Cu toate acestea, procesul a fost influențat negativ de faptul că întoarcerea de arme a „răsturnat”/„întors” frontul cu 180 de grade, surprinzînd în estul țării însemnate cantități de alimente, din care doar o mică parte au mai putut fi recuperate. S-au adăugat distrugerile efectuate de bombardamentele aviației anglo-americane în perioada 4 aprilie – 19 august 1944, perturbarea sistemului de comunicații feroviare, distrugerile efectuate de trupele germane în retragere, colectările efectuate de către structurile destinate aplicării prevederilor Convențiilor de armistițiu din 12 septembrie 1944 (cantitățile de subzistențe solicitate de Comisia Aliată de Control-partea sovietică și cererile făcute de comandamentele sovietice au fost de cele mai multe ori exagerat de mari, grevând nevoile asigurării trupelor de pe front și consumul populației), ridicările de materiale efectuate de trupele sovietice și nu în ultimul rând necesitatea de a asigura populației civile consumul în limitele rațiilor stabilite. Greutăți au apărut și datorită insuficienței mijloacelor auto, care au făcut ca aprovizionarea trupelor și a populației să se facă în proporție de 50% cu căruțele.

Pe teritoriul Ungariei asigurarea trupelor cu subzistențe s-a făcut prin exploatări locale (din zona stabilită de Frontul 2 ucrainean, cu o adâncime de 100 km de la front) și prin aduceri din interiorul țării a categoriilor care nu se găseau în zonă (coloniale, tutun etc.), până la Tisa neînregistrându-se probleme deosebite. Dificultăți au apărut dincolo de Tisa datorită faptului că depozitele armatelor rămăseseră la peste 120 – 150 km de zona operațională. În acest context s-a recurs la trimiteri din interiorul țării și, în măsura posibilului, la exploatarea locală îngreunată de lipsa monedei în circulație (pengő de război), cu care să se facă plățile către populația civilă care furniza subzistențele și de faptul că sovieticii nu au aprobat ca aprovizionarea să se facă și pe bază de bon de rechiziţie. Situația a fost agravată și de neprogramarea de către sovietici a trenurilor necesare aprovizionării armatei române, la 13 decembrie 1944, Marele Stat Major informând guvernul că armatele operative nu mai dispuneau de alimente decât pentru șase zile. Ca urmare, Armata 1 a fost pusă în situația de a solicita alimente de la sovietici. După îndelungate tergiversări, a primit 1.400.000 pengő (ianuarie 1945), apoi și diferența până la 10.000.000, iar mai târziu 15.000.000 coroane cehoslovace.

Aflată într-o situație asemănătoare, Armata 4,  generalul Gheorghe Avramescu a solicitat generalului Socrate Mardari din Marele Stat Major (17 decembrie 1944) să obțină „aprobarea organelor supreme sovietice pentru ca marile unități să poată exploata zona, deoarece toate resursele sunt blocate la dispoziția armatei sovietice sub a căror pază se găsesc. […] Este imperios necesar ca să se aprobe și da ordine precise tuturor unităților sovietice operative, ca la cererea unităților române, mai ales în situațiile în care acestea operează în regiuni muntoase și sărace, să le distribuie necesarul contra bon sau recipisă regulamentară, lichidarea urmând să se facă ulterior între guverne. Suntem în situația că marile unități nu mai au rezerve de hrană și nici posibilitatea de a face noi aprovizionări, iar pe transporturile din interior nu se poate conta deoarece nu avem nici dotație suficientă în depozite și nici mijloace de transport rapide și sigure. Cele de mai sus s-au raportat dvs. în repetate rânduri și dacă nu se dă o grabnică soluționare a problemei în sensul solicitat de noi riscăm să ne găsim în scurt timp în situația de a nu mai putea hrăni trupele”.

Pentru a preveni situația de criză alimentară pe front, Marele Stat Major se adresase încă de la 18 noiembrie generalului Vorobiev propunând mai multe modalități de aprovizionare a trupelor aflate pe front: prin exploatarea teritoriului; prin folosirea subzistențelor din depozitele capturate de la inamic; prin ridicări din depozitele trupelor sovietice, contravaloarea urmând a fi achitată de Serviciul intendență al Marelui Stat Major; prin expedieri din interior cu mijloace de tranport, aprobate de organele de profil sovietice. Până la 21 decembrie 1944, la „repetatele intervenții” nu se obținuse „niciun rezultat”.

În contextul în care operațiile militare s-au desfășurat (din decembrie 1944) în regiunile muntoase și înzăpezite din Cehoslovacia, aceste zone nu au mai putut oferi aproape nimic pentru hrana oamenilor și animalelor. Ca urmare, cele două armate au trebuit să se aprovizioneze din ceea ce aveau în depozite sau din trimiterile primite din țară. Zona săracă, în special în furaje și făină, distanțele de peste 100 km de bazele de aprovizionare, imposibilitatea de a se face transporturile pe calea ferată au pus, la un moment dat, problema continuării operațiilor militare datorită crizei de muniții și subalimentației.  Rezultatul a fost (ianuarie 1945) o situație de „criză alimentară” din care s-a ieșit cu sacrificii și mari eforturi. Terenul accidentat, muntos, și lipsa de drumuri (chiar a potecilor) a făcut ca în numeroase cazuri hrana luptătorilor din linia întâi să fie dusă în spinare pe distanțe destul de mari. În lipsa samarelor, unitățile au recurs la improvizații (sănii, tălpice, funiculare etc.). La acestea s-a adăugat faptul că în Slovacia, subzistențele nu au putut fi achiziționate prin rechiziții, ci numai prin bună învoială cu localnicii, care nu voaiu să ofere mai nimic românilor (sovieticii ofereau prețuri mai mari sau chiar cereau populației să nu ofere nimic aliaților români). Problema nu a fost reglementată nici în urma intervenției colonelului Blaga pe lângă ministrul Nemec, delegatul guvernului slovac.

Răspunzând cererii Marelui Stat Major român din 23 ianuarie 1945 cu privire la lărgirea zonei de exploatare a armatelor române în vederea aprovizionării, mareșalul R.I. Malinovski a făcut cunoscut că acest lucru nu era posibil, dar că în situația în care alimentele nu erau suficiente acestea puteau fi aduse din țară, solicitându-se vagoanele necesare prin generalul-maior Kvașnin. Aprobările pentru punerea vagoanelor la dispoziție au fost însă puține.

Pentru remedierea situației, Marele Stat Major a solicitat repartizarea unor zone mai bogate din Ungaria sau prelungirea acestora până la frontiera de vest a României, precum și noi aprobări de transporturi din țară. Intervențiile nu au avut niciun efect de vreme ce la 31 ianuarie 1945, Armata 4 raporta Ministerului de Război și Marelui Stat Major că situația aprovizionărilor era „foarte gravă” deoarece:
„- De la 21 ianuarie s-a interzis exploatarea zonei Carei-Nyíregyháza, singura care putea satisface nevoile pe circa 2-3 luni.
– Nu se admit colectări din zonă decât pentru maximum 15 zile. c) Zona nouă de exploatare, săracă și exploatată de aliați, nu satisface necesarul pe 15 zile.
– Nu dispunem de mijloace de transport pentru a duce la trupe subzistențele colectate.
– Nu avem nici organele necesare pentru colectare, deoarece ni s-a impus reducerea Etapelor la numai 400 de oameni.
– Cererile noastre insistente în sensul de mai sus nu sunt satisfăcute de către Grupul de armate”. Situația s-a agravat prin faptul că pe măsura pătrunderii în Cehoslovacia, sovieticii nu au mai admis „nicio exploatare, totul trebuind procurat prin bună învoială, ceea ce locuitori nu consimt, în special din cauza sărăciei zonei”.

Numeroase au fost și cererile pentru asigurarea mijloacelor de transport a subzistențelor și altor materiale din interiorul țării (la 27 decembrie 1944, 10, 12, 15, 17, 20, 26 februarie 1945), obținându-se următoarele programări pentru transporturi de subzistențe și grăunțe, cu începere de la 14 februarie 1945: 4 trenuri cu subzistențe, 4 trenuri cu grâu, 1 tren cu făină, 8 trenuri cu grăunțe, 3 trenuri cu brichete furajere. În afara acestora s-au mai expediat subzistențe cu trenurile sanitare și 27 000 de brichete furajere cu autocamioanele. Grav a fost și faptul că atunci când s-au aprobat, transportul acestora a durat foarte mult, în unele situaţii chiar 2-3 luni, în garnituri cu vagoane deschise, determinând deteriorarea grâului, brichetelor furajere, păioaselor cartofilor, însoţitorii trenurilor fiind nevoiți să suporte numeroase privațiuni. ,,Este un miracol cum au trăit și au supraviețuit acești camarazi în tot cursul lunilor când însoțeau transporturile – menționează un document al vremii. Unii au făcut adevărate acte de eroism, ca și dovada unor înalte virtuți ostășești. Am avut cazul unui delegat care a golit și reîncărcat singur cu o găleată un vagon de grâu, căruia i se aprinsese o osie. În țară străină, la 100 km de patrie și fără să cunoască limba țării”.

Una din cauzele care au provocat mari neajunsuri aprovizionării armatei române a fost generată de insuficiența mijloacelor de transport feroviare și rutiere în condițiile în care căile ferate de pe teritoriile României, Ungariei și Cehoslovaciei se aflau sub controlul organelor de specialitate ale Frontului 2 ucrainean (VOSO), majoritatea parcului de vagoane și locomotive, precum și circuitele feroviare fiind folosite pentru armatele sovietice. Când la 29 ianuarie 1945, Marele Stat Major a solicitat reprezentantului Frontului 2 ucrainean programarea a 24 de trenuri pentru subzistențe, Direcția transporturi a frontului sovietic a răspuns simplu: „Nu se aprobă executarea transporturilor de aprovizionare”. Acesta în contextul în care, în condiții de trafic normal, pentru asigurarea cu subzistențe a trupelor operative prin aduceri din interior ar fi fost nevoie de 134 vagoane zilnic.

Spre comparație cu situația trupelor sovietice, în timp ce Armata 53 dispunea pentru transport de 260 autocamioane, Armata 1 avea doar 75 de maşini din care puteau fi folosite zilnic numai 20-25 pentru nevoile de transport ale serviciilor (inclusiv pentru muniții), restul fiind defecte sau în reparații.  În acest context, căruțele au rămas (în multe situaţii) unica soluție de soluționare a problemelor aprovizionării.  Ca urmare, dese au fost situațiile în care subzistențele au fost descărcate în gări pe rampe în aer liber, după ce fuseseră transportate în vagoane deschise pe timp de ploaie și ninsoare.

Sugestive pentru situația precară în care s-au aflat armatele române în perioada ianuarie-februarie 1945 sunt aprecierile generalului Constantin Sănătescu din 15 martie 1945: „Către sfârșitul lunii februarie ambele armate și în special Armata 4 se găseau într-o situație atât de gravă din punct de vedere al aprovizionărilor încât au existat temeri că nu se va mai putea continua lupta, din lipsă de muniții, că oamenii nu vor mai putea rezista la eforturile prelungite din cauza subalimentației și că vor muri toți caii de foame din lipsă de furaje. Mortalitatea cailor fusese un aspect atât de îngrijorător încât Armata 4 luase hotărârea să scoată de la artilerie armamentul greu și trenuri 9.000 de cai pe care să-i trimită într-o zonă mai bogată, înapoi. Cauzele principale ale acestei crize sunt zona de exploatare săracă, insuficiența mijloacelor de transport auto, greutatea de a obține trenuri suficiente pentru aduceri din interior și întârzierea pe traect… Conform dispozițiunilor Frontului 2 ucrainean s-au repartizat pentru armatele române câte o zonă de exploatare, având o adâncime de 100 km de la front. Prin deplasarea frontului spre vest, într-o regiune muntoasă și acoperită de păduri, zonele de exploatare pe o adâncime de 100 km nu puteau oferi aproape nimic pentru hrana oamenilor și animalelor, armatele fiind puse în situația să transporte o parte din necesar de la distanțe prea mari de front, iar restul să fie completat prin trimiteri din interior. Terenul muntos, lipsit de păduri și chiar de poteci, din care cauză nu se putea duce în linia întâi hrana și munițiile decât în spinarea omului, completează seria de greutăți în aprovizionarea trupelor luptătoare… Pe lângă toate dificultățile se adaugă și aceea a regimului special stabilit în Slovacia. Nu se poate procura nimic din regiune, ci numai prin bună învoială. Prin acest sistem nu se poate procura mai nimic pentru că populația nu vrea să dea la români: fie din cauza supralicitării aliaților, care oferă prețuri mult mai mari decât noi, fie din cauza propagandei pe care aliații o fac de a nu da nimic la români. Se întâmplă de multe ori ca furajele colectate de trupele noastre să fie luate cu totul de aliați”.

Situația s-a mai ameliorat în primăvară, cu concursul organelor de intendență slovace și a unora din autorităţile locale, chiar dacă guvernul cehoslovac (Comitetul Național de la Košice), prin ordinele date către intendența armatei cehoslovace asupra condițiilor în care urmau să fie făcute cumpărăturile de către armatele sovietice pe teritoriul cehoslovac  ignora prezenţa celor două armate române. Mai mult chiar, în unele localități s-a bătut toba cerându-se să nu se vândă nimic trupelor române. Abia în iunie 1945, delegații Armatei 1 au încheiat cu Ministerul Aprovizionării cehoslovac un protocol prin care acesta se angaja să furnizeze anumite cantități de subzistențe.

Col. (r) Prof. univ. dr. Alesandru Duţu

Notă – Fragment din Alesandru Duţu, Războiul (1941-1945). O altă abordare, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2019.

SURSA: https://www.art-emis.ro/istorie/1941-1945-adevarata-fata-a-razboiului-3

Echipamentul soldatului român

Căpitanul Dumitru Păsat: „Noi eram echipați…, în afară de bocanci, cu efecte recuperate de la morți și de la răniți. Iarna venea, dar trupa era tot în chiloți și pantaloni peticiți”.
Generalul Gheorghe Zamfirescu: „Bocancii mai au puțin ca să ajungă în stare de reformă. Echipamentul este așa de murdar încât dă oamenilor un aspect detestabil”.

În mod cu totul surprinzător, cu toate că la 22 iunie 1941, armata dispunea de 1.163.422 de mantale, 1.231.983 bocanci și 213.996 cizme, iar până în 1945 au fost confecționate și distribuite unităților 896.888 mantale, 1.975.399 bocanci și 220.175 cizme (ceea ce a făcut ca în timpul războiului, armata să dispună de 2.060.310 mantale, 3.207.382 bocanci și 434.171 cizme), numeroase au fost cazurile în care soldaţii de pe front nu au fost echipaţi corespunzător, mai ales în perioada de iarnă când situaţia a devenit chiar dramatică.

La 4 decembrie 1941, de exemplu, Corpul de cavalerie dispunea, în munții Crimeii doar de 25% din necesarul echipamentului de iarnă pentru trupă, 50% fiind în curs de transport. În aceeaşi perioadă, în timpul marșului executat spre Kerci, ostașii Brigăzii 8 au fost cu totul neechipaţi pentru o iarnă grea. „Noroc că truparomânul prevăzător cum este, a plecat de acasă cu cojocelul şi nelipsita căciulă pe fundul coburilor sau a trăsurii, aşa că a putut suporta gerul neobişnuit” (Generalul Corneliu Teodorini).

Problemele nu au fost soluționate nici în 1942 de vreme ce în martie starea echipamentului trupei aflată în patrule și gărzi în Odessa „lasă o impresie deplorabilă, în comparative cu felul îngrijit în care se prezintă soldații germani și italieni”. Peste câteva luni, majoritatea celor 50 de permisionari aparţinând regimentelor 23 şi 38 infanterie sosiți în gara Ploiești la 30 august 1942 (mergeau în Ardeal pentru 20 zile de concediu) erau cu „picioarele goale până la brâu, cu capetele descoperite, iar o parte din ei îmbrăcaţi în nişte zdrenţe ce nu puteau să le acopere nici părţile intime ale corpului. […] În acest hal, nici cerşetorii nu se văd azi… Această grozavă scenă de umilinţă şi înjosire pentru armata noastră s-a produs în văzul a sute de călători, mulţi germani, care tranzitau prin acea gară importantă şi care s-au adunat pentru a-i privi” (consemna Ministrul Apărării Naţionale, generalul Constantin Pantazi în ordinul general nr. 100 din 20 septembrie 1942). –

Insuficiența/lipsa materiilor prime a făcut ca în 1942 să nu se poată asigura decât un singur rând de echipament pentru fiecare ostaș. Trimiterea pe front a eșalonului 2 a impus folosirea întregului echipament existent, inclusiv a rezervelor, din care cea mai mare parte a fost degradat în campania din acel an. Pentru completarea lipsurilor, Marele Stat Major a cerut germanilor să ofere postav sau alte materii prime pentru confecționarea a 300.000 rânduri de echipament complet și materii prime pentru 800.000 de rânduri de mic echipament.

Nici în toamna anului 1942, trupele române aflate pe frontul de la Stalingrad nu au fost echipate pentru a putea face față gerului din stepa rusească. „În timpul acesta iarna se arăta, cu fiecare zi ce trecea, tot mai geroasă. Noi eram echipați, așa cum am mai spus înainte, în afară de bocanci, cu efecte recuperate de la morți și de la răniți. Iarna venea, dar trupa era tot în chiloți și pantaloni peticiți” (Căpitan Dumitru Păsat).

Datorită dificultăților de transport, echipamentul de iarnă nu a ajuns în întregime la trupele Armatei 3, echiparea asigurând, după sosirea ultimului tren (50 de vagoane) doar 75-80% din necesar. „Mantaua scurtă și necăptușită suficient, pantalonii nevătuiți, izmenele scurte ca și bocancii prea mici au contribuit ca trupele să fie slăbite fizicește și din cauza frigului (în afară de alimentarea săracă). Foarte multe pierderi din cauza degerăturilor, puteau fi evitate dacă trupele noastre ar fi avut un echipament bun de iarnă. Echipamentul de hârtie german, ca și cel îmblănit trimis din țară (căciuli, cojoace etc.) a sosit în cea mai mare parte prea târziu, după bătălie” (General Petre Dumitrescu).

Divizia 20 infanterie primise până la 17 noiembrie 1942, doar o parte din căciuli, cojoace și câte o pătură pentru fiecare om din prima linie de luptă (majoritatea echipamentului se afla în gara Tinguta). Deplângând această situație, la 3 februarie 1943, un document al Regimentului 39 artilerie consemna următoarele: „Soldaţii noştri care au luptat alături de germani au avut un sentiment de inferioritate din însăşi felul cum erau echipaţi. Germanul cu trei pături şi fel de fel de efecte bune şi călduroase, iar al nostru fără ciorapi de lână în picioare”. Chiar și în decembrie 1943, pe litoralul Mării de Azov, unii militari ai Diviziei 3 munte aveau încă pantaloni subțiri de vară, cei vătuiți fiind foarte „slabi, nerezistând decât la 2 ploi”. Insuficient era și micul echipament (cămăși, izmene, ciorapi de lână, ciorapi, mănuși etc.). Situația nu era singulară deoarece, în ianuarie 1944, soldații Diviziei 4/24 infanterie nu aveau decât o singură cămașă și o singură pereche de izmene (la unii rupte); la bocanci se dezlipeau tălpile.

Cu toate că în perioada septembrie-decembrie 1944, armatele 1 și 4 au fost reaprovizionate cu o parte din echipamentul necesar, necesitățile nu au fost acoperite, în decembrie 1944, o parte din ostașii Armatei 4 purtând încă, sub manta, bluza de vară. Lipseau, de asemenea, foile de cort, chiar și nasturii. S-a ajuns în situația în care Secția 4 a Marelui Stat Major a cerut (10 ianuarie 1945) să se recupereze echipamentul de la ostașii morți pe câmpul de luptă și în spitale, urmând ca aceștia să fie îngropați într-o ținută cât se poate de sumară. Chiar dacă armata a precizat că acțiunea va avea „un efect extrem de demoralizant”, la 1 martie 1945 Marele Stat Major a revenit cu ordinul ca „ostașii morți vor fi înmormântați numai cu elemente de mic echipament și anume: 1 cămașă, 1 pereche izmene sau chiloți, ciorapi, eventual. Ostașii morți în prima linie și care nu vor putea fi dezbrăcați din diferite motive, vor fi înmormântați cu efectele respective”.

Deoarece Armata 4 nu a mai primit de bocanci din octombrie 1944, în februarie 1945 i s-au distribuit… 3.000 perechi de opinci. Chiar și militarii din unitățile de marș sosiți pe front în februarie 1945 au fost încălțați în pâslari de proastă calitate și doar cu câte un rând de echipament. Lenjeria a fost și ea de proastă calitate, deteriorându-se rapid. Pentru asigurarea necesarului, armata a solicitat 20.000 de rânduri de cămăși și izmene. Echipamentul se prezenta în condiții rele și la Armata 1, mai ales în ceeace privește bocancii, pâslarii și micul echipament. Referindu-se la această situație, generalul Gheorghe Zamfirescu consemna: „Echipamentul a ajuns în stare rea din cauza imposibilității de a fi îngrijit. Bocancii mai au puțin ca să ajungă în stare de reformă. Echipamentul este așa de murdar încât dă oamenilor un aspect detestabil. Numai la Divizia 3 munte se vede o mai mare grijă de oameni și materiale, datorită inspecțiilor zilnice și personale ale domnului commandant al diviziei. Oamenii sunt zilnic bărbieriți, iar deparazitarea funcționează din plin”. La rându-i, generalul Constantin Vasiliu-Rășcanu constata (aprilie 1945) lipsă de bocanci și pantaloni, și chiar de cămăși, izmene, bluze de primăvară (aprecia că fiecare armată mai avea nevoie de circa 20.000 perechi de bocanci și pantaloni).

La toate acestea se adaugă și faptul că nu a existat un echipament special pentru lupta în munți. Arhivele fac referire şi la numeroase alte situaţii asemănătoare. fiecare caz prezentat având baza documentară în lucrarea menţionată mai jos.

Col. (r) Prof. univ. dr. Alesandru Duţu

Notă – Fragment din volumul Războiul (1941-1945). O altă abordare, autor Alesandru Duţu, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2019.

SURSA: https://www.art-emis.ro/istorie/1941-1945-adevarata-fata-a-razboiului-2

Modalităţi de aprovizionare a trupelor

„Trupele care operează în Rusia trebuiesc întreținute din depozitele găsite și din exploatarea acestor regiuni; deci gratis. Ceea ce dăm germanilor pentru a contribui la economia generală a războiului trebuie să plătească. Domnii de la Marele Stat Major, ca și alții nu au văzut problema decât până în vârful nasului”. (Mareşal Ion Antonescu)

Cu toate că ţara şi armata dispuneau de un sistem logistic propriu (de la nivel central până la subunitate), atât în Campania din Est, cât şi în cea din Vest, aprovizionarea armatei române a depins în primul rând de aliatul german, respectiv sovietic, în 1942, Mihai Antonescu, vicepreședintele Consiliului de Miniștri, recunoscând (1942) că România nu avea în acel moment nici organele și nici mijloacele de conducere, execuție și transport pentru a se asigura aprovizionarea armatei. Conştient de acest lucru şi Ion Antonescu, atunci când a acceptat cererea lui Hitler de participare masivă la campania din 1942, a pus condiţia (15 ianuarie 1942) ca trupele române să fie aprovizionate în permanență „cu tot ce este necesar pentru lupte”. Deși au acceptat acest lucru, comandamentele germane nu au transpus în practică (în totalitate) angajamentul, multe dintre cererile de transport rămânând fără răspuns. Ca urmare, aprovizionarea armatei române a devenit – așa cum aprecia istoricul german Manfred Kehrig – „total dependentă de sistemul german de transport şi aprovizionare”. Mai mult, în martie 1942, germanii au cerut ca exploatarea locală să fie făcută de către structurile de profil germane, în care scop pe lângă fiecare armată română urma să funcționeze câte un șef german al exploatării locale.

Peste câteva luni (25 mai 1942), germanii au mai solicitat ca aprovizionarea cu alimente, furaje și mărfuri a trupelor române să se facă „din depozitele armatei române și din interiorul țării”, comandamentele germane din zonă urmând să asigure mijloacele de subzistență și materiale din depozitele lor numai în cazuri speciale. În situația în care alimentele și furajele livrate (de germani) proveneau din alte regiuni decât din zona operațiilor (inclusiv cele din capturi), acestea trebuiau restituite ,,în natură” de către români. Prin urmare, aprovizionarea armatei române urma să rămână exclusiv în grija statului român. Analizând aceste propuneri/cerințe, generalul Ilie Șteflea a cerut lui Wilhelm Keitel (5 iunie 1942) să reanalizeze situația deoarece românii ar fi fost puși în situația „de a nu putea hrăni nici chiar trupele din eșalonul I, cu atât mai puțin pe acelea ce vor sosi în eșalonul doi”.

După îndelungi discuţii, germanii şi-au luat obligația să aprovizioneze trupele române prin intermediul propriilor organisme de asigurare logistică, hrana urmând a fi asigurată prin exploatări locale adunate în depozite germane din spatele frontului. Completarea conținutului acestor depozite urma să se facă prin transporturi din interiorul Germaniei (pe căile de comunicații germane). În schimb, Marele Stat Major român se obliga să constituie în țară depozite de alimente echivalente cu cele distribuite de germani trupelor române de pe front, care urmau să fie preluate de germani și transportate fie în Germania, fie în depozitele din spatele frontului, aceste operațiuni urmând a fi rezolvate „de la armată la armată”. În fața acestor pretenții de compensare, mareșalul Ion Antonescu a reacționat violent, declarând că trupele care se aflau pe front trebuiau întreținute din „depozitele găsite și din exploatarea acestor regiuni, deci pe gratis. […] Ceea ce dăm germanilor pentru a contribui la economia generală de război trebuie să ni se plătească”. (Mareşal Ion Antonescu).

La 13 iunie 1942 l-a acuzat pe Ilie Șteflea că a luat inițiativa angajării de discuții cu germanii fără să informeze guvernul: „Foarte rău a făcut generalul Șteflea că a luat această inițiativă fără să mă întrebe, sau să întrebe guvernul. Stăm și în această privință pe bazele principiale puse de noi și acceptate de germani când ni s-a cerut să cooperăm și la est de Bug. Să se țină socoteală de acest fapt. Nu pot să-mi iau angajamentele cerute de Berlin. Contribuția noastră economică la război este cuprinsă în acordurile economice cu domnul Clodius. Nu se pot face în această privință tratative și convenții cu armatele germane. Dacă generalul Șteflea lua avizul guvernului ar fi aflat că acestă problemă se trata de domnul Clodius cu domnul Mihai Antonescu. Să se ia deci instrucțiuni și de la domnul Mihai Antonescu. Repet, Marelui Stat Major i-am atras atenția serios atențiunea, după încurcăturile făcute în vara trecută, că nu are voie să trateze nicio problemă economică cu nimeni. Aprovizionarea frontului este o problemă de economie care depășește Marele Stat Major, fiind o chestiune de ordin general”.

Cu o zi înainte (12 iunie 1943) – când Mihai Antonescu îl informase că a luat „toate măsurile pentru a respinge categoric o asemenea cerere, imposibil de executat în practică”, dată fiind și „recolta submediocră” din acel an, care nu-i mai permitea, în niciun caz, să-și mai asume „angajamente noi în privința aprovizionărilor” – mareșalul pusese următoarea rezoluție pe raportul vicepreședintelui Consiliului de Miniștri: „Trupele care operează în Rusia trebuiesc întreținute din depozitele găsite și din exploatarea acestor regiuni; deci gratis. Ceea ce dăm germanilor pentru a contribui la economia generală a războiului trebuie să plătească. Domnii de la Marele Stat Major, ca și alții nu au văzut problema decât până în vârful nasului”.

Intransigent s-a dovedit a fi și Wilhelm Keitel care a comunicat lui Ilie Șteflea (19 iunie 1942) că „aducerea dinapoi a aprovizionărilor” va fi executată „ca și până în prezent” de către organele de reaprovizionare germane, dar că partea germană nu putea renunța ca „cel puțin livrările procurate de economia germană pentru aprovizionarea trupelor aliate române să nu fie rambursate”. Generalul german a mai precizat că aprovizionarea cu carburanți nu putea fi realizată decât prin „livrări suplimentare române”. La 23 iunie 1942 a comunicat însă că „nu exista nicio promisiune pentru preluarea și livrarea aprovizionărilor Armatei 4 române” și că „punerea la dispoziție a aprovizionărilor din mijloacele economiei germane nu este posibilă”.

Pentru clarificarea și soluționarea acestor probleme, generalul german a delegat pe generalul Becker, de la Oficiul economic de război german, care s-a deplasat la București și a încheiat (30 iunie 1942) cu generalul Ilie Șteflea o Convenție referitoare la aprovizionarea trupelor române care acționau pe teritoriul Uniunii Sovietice. Nevoile în bani ale armatei române urmau să se acopere prin mijloacele de plată valabile în teritoriile respective, cererile în bani adresându-se Casieriei de război germane cele mai apropiate (prin comandametul Armatei 3, cu indicarea scopului de întrebuințare), intendența română fiind împuternicită să primească banii. Pentru hrănire, trupele române primeau aceleași rații de alimente și furaje pe care le primea și armata germană, la hrănirea trupelor române autoritățile germane urmând să țină seama, pe cât posibil, de „particularitățile specificului de hrană” ale acestora. În zonele de operații aprovizionarea urma să se facă prin „exploatarea cât mai intensă a teritoriului” și prin „aduceri dinapoi” în limita rațiilor stabilite. Partea germană se mai obliga să pună la dispoziția armatei române câte un tren zilnic pentru transportul de vite, făină, lemne etc. Convenția mai preciza că prada de război consta „numai din averea mobilă a forțelor armate sovietice” capturată de către marile unități române sau adunată de organele de captură ale acesteia. Mâncarea și furajele care depășeau nevoile materiale trebuiau predate autorităților germane. Cu excepția Transnistriei, rechizițiile urmau să fie făcute de „organizația economică germană căreia i se încadrează unitățile române”. În situația în care în zonă nu exista un Stat economic german, marile unități române puteau face rechiziții directe pentru a-și satisface „imediatele necesități”, doar „până la contravaloarea sumei de 1.000 R.M., cu plata imediată în numerar”. Unitățile române puteau cere populației locale efectuarea de prestații în muncă, plătite în numerar după dispozițiile armatei germane. Fără a rezolva toate problemele aprovizionării armatei române, Convenția „Becker-Șteflea” a contribuit la reglementarea relațiilor româno-germane în domeniul logistic. Pe teren, însă, au apărut numeroase disfuncționalități, în special în zona Stalingradului.

Deoarece cererile importante de materiale nu fuseseră satisfăcute de către germani (în pofida intervențiilor repetate făcute prin Misunea Militară Germană și prin atașatul militar german în România), Cabinetul militar al mareșalului Antonescu a făcut cunoscut (16 iulie 1942) că marile unități române urmau să plece pe front fără materialele strict necesare, operațiunea de trimitere ulterioară fiind apreciată ca fiind „destul de problematică”. În acest context s-a recurs la improvizații, consecințele apărând în noiembrie 1942.

La începutul războiului sarcina asigurării logistice a trupelor a revenit statelor majore ale armatelor 3 și 4, precum și comandamentelor 3 și 4 teritoriale (din zona bazelor de aprovizionare organizate încă din primăvara anului 1941). Deoarece acest lucru a îngreunat activitățile propriu-zise de stat major, în iulie 1941 au fost înființate (la nivelul armatelor) grupuri de servicii, iar în august 1941 reconstituite Comandamentele de Etape (desființate cu puțin timp înainte de începerea războiului) cu misiunea de a organiza și conduce activitatea formațiunilor de servicii din spatele frontului, la aprovizionare contribuind și Guvernământul Transnistriei, prefecturile și colhozurile din zonă.

La 6 februarie 1942, Comandamentul Etapelor Armatei 3 a fost transformat în Comandamentul Etapelor de Est, ca organ unic de coordonare și conducere a întregii activități de asigurare materială a armatei. Peste puțin timp (28 februarie 1942), acesta a primit și misiunea de a crea și dota o bază materială (în Transnistria) pentru asigurarea materială a operațiilor militare care urmau să se desfășoare în primăvara anului 1942. Chiar dacă, de regulă, nu se primeau cantităţile de materiale solicitate, cele mai mari probleme au fost determinate de insuficiența mijloacelor de transport auto și de schimbarea repetată a liniilor de comunicații și a bazelor de aprovizionare (de la Roman, la Dorohoi, apoi la Bălți). De cele mai multe ori distanța de la bazele de aprovizionare la trupe nu a fost mai mică de 400 km dus-întors, ajungând și la 600 km. Timpul ploios și drumurile desfundate au scos din uz 60% din mașini, iar ruperea podurilor de peste Nistru (la Hotin și Moghilev) a provocat criză de hrană, muniții (la Vierhovka) și carburanți (la Lesnice, Konceba).

Pe măsura înaintării frontului în adâncimea teritoriului sovietic, Marele Stat Major a constituit Grupurile mobile de etape nr. 1 și 2, care au preluat o parte importantă din atribuțiile Secției 4 servicii din statele majore ale armatelor 3 și 4 române, care acționau în Crimeea, la est de Stalingrad, sau în Caucaz. Concomitent, Secția serviciilor Grupului de armate german „B” a organizat pentru Armata 3 română o bază de aprovizionare (din depozite germane și române) în zona Bokovskaia, Varlamov, Manoilin, Perelazovski, iar pentru Armata 4 în zona Zimlianskaia, Dubovskoe și Kotelnikovo. Conform Convenției româno-germane din 30 august 1942 și a instrucțiunilor Marelui Stat Major din septembrie 1942, aprovizionarea cu subzistențe și materiale a trupelor române de pe front s-a făcut din depozitele germane, mai ales în contextul în care tot mai multe unități și mari unități române au fost subordonate diferitelor comandamente germane. Astfel, marile unități ale Corpului 6 armată (diviziile 1, 2 și 18 infanterie) s-au aprovizionat în 1941 prin intermediul Serviciile economice germane de la Nikolaev, Krivoirog şi Kirovograd. La rându-i, Corpul de cavalerie s-a aprovizionat de la depozitele germane din Cherson (din 6 în 6 zile, conform rațiilor germane), dar și de la colhozuri (contraplată) și de la depozitele Armatei 3 (în cantități insuficiente). Colaborarea cu germanii s-a desfășurat în „condiții normale” aceștia repartizând, la cerere, alimentele și furajele aflate în zonă, chiar dacă, în general, cantitățile erau insuficiente.

În timpul luptelor din Crimeea, în lipsa unei zone de exploatare proprii pentru unitățile Corpului de munte, s-a decis (1 decembrie 1941) ca intendența Armatei 11 germane să asigure din depozitele sale alimentele și materialele necesare (rații și efecte, conform Regulamentului serviciului de intendență în campanie). Pentru pâine, grâul se primea contra cost (21 000 lei vagonul) de la depozitele germane sau de la sovhozuri prin delegați economici germani, care pretindeau prețuri mai mari decât cele stabilite de intendența germană. Carnea se asigura din parcurile proprii ale marilor unități, până la epuizare, apoi prin delegații economici germani (1 400 gr. carne pe om săptămânal). Zahărul, grăsimile, ceaiul, lemnele, petrolul și țigările erau primite tot de la depozitele germane (pachetele de tutun germane nu aveau foiță deoarece germanii fumau în general pipă). La fel s-a procedat și în zona Stalingrad, Armata 4 română neavând nicio responsabilitate în legătură cu aprovizionările şi evacuările trupelor din Kalmucia, acestea făcându-se de organele Armatei 4 blindate germane, care dădeau, de obicei, următorul răspuns: „În măsura posibilităților se vor satisface”.

La 6 noiembrie 1942, Grupul de armate „Don” a ordonat ca armata să preia întreţinerea trupelor române din subordine, conlucrarea cu structurile germane făcându-se prin intermediul unui Detaşament de legătură condus de maiorul von Boch, care de multe ori a avut acte de iniţiativă ce au limitat libertatea de acţiune a structurilor de profil ale armatei române. Situația a fost agravată de faptul că zona de acţiune a Armatei 4 a fost săracă în resurse, cu o adâncime foarte mică, complet descoperită, cu localităţi foarte puţine şi cu o capacitate mică de cantonament, cu o cale ferată la 20 km de flancul stâng al frontului şi la 150 km la cel drept, cu drumuri de țară, cu totul impracticabile pe vreme de ploaie, săracă în resurse. Localităţile Kotelnikovo şi Remotnaia, singurele importante, se aflau în zona rezervată germanilor.

De la 21 noiembrie 1942 formațiunile de servicii ale Armatei 4 au constituit două baze de aprovizionare la Șutov, Aksai pentru Corpul 6 armată şi Savetnoe, Abramenko. Pentru Corpul 7 armată în zona Kotelnikovo, Remotnaia a fost constituită o bază de aprovizionare comună. Conștient de marile lipsuri de ordin material din dotarea trupelor române, mareșalul Ion Antonescu a cerut (18 noiembrie 1942, prin colonelul Radu Davidescu, șeful Cabinetului său militar) colonelului Ion Gheorghe să semnaleze la Berlin că trupele române nu primiseră materialele promise pentru organizarea pozițiilor pentru „adăposturi, instalațiuni de iarnă și material lemnos pentru bordeie”, că „nu s-au putut forma depozite de hrană decât cu mici excepții și trupele primesc subzistențe de pe o zi pe alta”, că la cea mai mare parte din unități „continuă criza de furaje” (Corpul 6 armată având nevoie de circa 75 vagoane zilnic pentru 45 000 de cai), că Armata 3 nu a primit în cursul lunii noiembrie decât un singur tren cu cărbuni, deși i s-a promis un tren la 4 zile (cum primea și Armata 6 germană), că trupele române au primit numai 75 – 80% din echipamentul de iarnă (în timp de 100 de vagoane așteptau în țară de 20 de zile programarea pe traseele necesare) etc.

Dată fiind starea „aproape de epuizare” a Corpului 6 armată, în special a diviziilor 1 și 2 infanterie, care luptau continuu din ianuarie 1942, și chiar a Diviziei 4 infanterie („greu încercată recent”) se propunea trecerea acestora în rezervă pentru „odihnă și recompletare” și punerea la dispoziția Armatei 4 a Diviziei 20 infanterie, aflată în subordinea Armatei 6 germane. Pentru remedierea acestor „grave inconveniente”, Ion Antonescu insista să fie constituit ,,fără întârziere” Grupul de armate „Don”, comanda urmând a fi exercitată, până la sosirea sa pe front, de către comandantul Armatelor 6 sau 4 blindată, așa cum urma să decidă Führer-ul.

Problemele de aprovizionare au fost recunoscute și de feldmareșalul Wilhelm Keitel într-o scrisoare adresată generalului Ion Antonescu la 22 noiembrie 1942. Cu același prilej a făcut cunoscut că a cerut tuturor trupelor germane să-și îndeplinească datoria de „a ajuta pe camarazii lor de arme români în toate împrejurările”. Peste câteva zile (28 noiembrie 1942) a revenit dând asigurări că „doleanţele românilor vor fi examinate integral şi cu cea mai mare grijă”.

În urma contraofensivei sovietice din 19 noiembrie 1942, bazele de aprovizionare și serviciile armatelor 3 și 4 române au înregistrat mai pierderi materiale (de până la 80%). Încredințată Armatei 4, aprovizionarea resturilor celor două armate în timpul marșului de retragere spre țară s-a desfășurat în condiții extrem de grele (marșuri lungi și obositoare, ger de până la -35°C, viscol puternic, drumuri înzăpezite), formațiunile de servici trebuind să preceadă deplasarea trupelor. În timpul retragerii dintre Don şi Manici aprovizionările s-au făcut cu foarte mare dificultate deoarece trupele au ieşit din zona unde se aflau serviciile germane, mijloacele de transport fiind cu totul insuficiente în condiţiile în care trebuiau să fie făcute şi numeroase evacuări de materiale.

Între 16 ianuarie şi 16 februarie 1943 resturile Armatei 4 s-au deplasat spre zona Kuibiscenko, Berdiansk, Mariupol, raţiile de alimente obţinute de la depozitele germane fiind foarte reduse (250-300 gr. pe zi), germanii interzicând orice aprovizionare din zonă. Permisionarii au primit provizii la Golta şi Varvarovka la sosirea de pe front, şi la Tighina şi Tiraspol la trecerea spre front. Hrana caldă li s-a dat doar la cantinele de Cruce Roşie şi ale Consiliului de Patronaj, precum şi la staţia de deparazitare de la Tighina. Problemele nu au dispărut nici în 1943, mai ales după înfrângerea de la Stalingrad, la 13 ianuarie 1943, șeful Detașamentului de legătură al Grupului de armate „Don” informând Secția a 6-a a Marelui Stat Major că unitățile și depozitele armatei române din Taganrog trebuiau să evacueze urgent orașul în care nu mai putea intra nicio unitate sau formațiune română. În lipsa vagoanelor din zonă, trupele și depozitele române care trebuiau să fe evacuate au dus lipsă de hrană, organele germane refuzând să o distribuie1.

La 31 ianuarie 1943, Comandamentul Etapelor de Est a primit ordin să pregătească din punct de vedere material zona de staţionare în Transnistria în vederea trecerii armatelor 3 şi 4 spre ţară, iar la 9 februarie să asigure expedierea prin Nikolaev şi Varvarovka a 10.000 de oameni debili şi a 60 trenuri cu cai şi materiale care nu mai erau necesare armatelor 3 şi 4. În toamna anului 1943, pentru a se evita situațiile neplăcute provocate de atacurile neîncetate ale inamicului, Marele Stat Major a dispus să se pregătească din timp evacuarea la vest de Nistru a unora dintre formațiunile Comandamentului Etapelor de Est (spitale, depozite de materiale, întreprinderi care lucrau pentru armată etc.). Activitatea s-a desfășurat de către Sectoarele de etape, care au organizat puncte de trecere la Moghilev, Iampol, Râbnița, Dubăsari, Tighina și Cetatea Albă.

În primăvara anului 1944 (15 aprilie), în subordinea Marelui Stat Major a fost constituit Comandamentul General al Etapelor, cu misiunea de a organiza, administra și exploata teritoriul național pentru satisfacerea nevoilor de orice natură ale armatelor de operațiuni și a populației civile din zona de competență. La aceeași dată, Comandamentul Etapelor de Est a luat denumirea de Comandamentul de Etape nr. 1, iar Inspectoratul economic nr. 1 de Comandamentul de Etape nr. 2, fiecare cu câte trei sectoare de Etape, la dispoziția cărora se aflau toate unitățile, formațiunile de servici, stabilimentele și depozitele militare de pe teritoriul respectiv.

Începând cu 20 august 1944, toate comandamentele și formațiunile de Etape s-au repliat în Muntenia, în județele din dreapta și din stânga Oltului.

Col. (r) Prof. univ. dr. Alesandru Duţu

Notă – Fragment din Alesandru Duţu, Războiul (1941-1945). O altă abordare, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2019.

SURSA: https://www.art-emis.ro/istorie/1941-1945-adevarata-fata-a-razboiului-1

1912: ARMATA ROMÂNĂ SUB LUPA IMPERIULUI RUS

1912: ARMATA ROMÂNĂ SUB LUPA IMPERIULUI RUS

(sau ce știau rușii despre Armata Română la începutul secolului XX)

În anul 1912 la Sankt-Petersburg din Rusia, a fost scoasă de sub tipar o carte secretă, editată la comanda Direcţiei Principale a Cartierului General şi alcătuită de colonelul Iskriţkii. Volumul este intitulat”Forţele Armate ale României conform datelor către 1 ianuarie 1912” şi evident că a fost tipărită în limba rusă la Tipografia Militară.

Având un tiraj extrem de limitat şi fiecare exemplar al cărţii fiind numerotat, mi-am dat seama că este vorba de o carte rară, importantă, care poate prezenta un interes deosebit nu numai pentru militari şi istoricii militari, instituţiile de forţă, serviciile secrete, oameni politici, dar şi pentru publicul larg, cărora le place istoria şi cercetarea.

În această ordine de idei, printr-o minune am izbutit să fac o copie xerox a cărţii originale, numerotată cu nr. 85  pentru a o studia şi a intra în mezul problemei.

Așezarea favorabilă geografică și geopolitică a României, bogățiile ei naturale și umane au transformat-o în toate perioadele istorice  într-o țintă a lacomilor vecini. Este de ajuns, să ne amintim numai numărul războaielor ruso-turce duse pe teritoriul țării noastre și distrugerile făcute de aceștea, impactul economic, politic și social adus poporului român.

Încă în anul 1876 în Buletinul Militar al Rusiei nr. 8 din luna august, la capitolul” Informații militare din străinătate” de asemeni este o informație amplă despre Forțele Armate ale României. Sigur că unele din aceste informații nu corespund adevărului, sau sunt aproximative și relative, dar oricum prezintă un interes pentru istorici, politologi și diplomați.

Înainte de a pune la dispoziţia cititorului cuprinsul respectivului volum, menţionăm, că Imperiul rus, în persoana serviciilor secrete ţariste a dus o muncă uriaşă de cercetare, investigare a tot ce este legat de  activitatea armatei române, pentru a cunoaşte în profunzime toate secretele militarilor români, au infiltrat în structurile cele mai importante, dar şi în cele mai puţin importante oamenii lor prin diferite metode, inclusiv mita, violenţa, trădarea etc. Bunătatea şi sinceritatea românilor nemilitari, dar parţial şi militari deseori a jucat feste în favoarea ruşilor.

Structura cuprinsului cărţii este reuşită şi cuprinde toate aspectele armatei române, în majoritatea cazurilor până la cele mai mici amănunte. Pentru confirmare, vă propun să urmăriţi cuprinsul acestui volum

Partea I

Organizarea şi mobilizarea

Structura forţelor armate

Secţiunea I. Completarea armatei

Cap. I.   Completarea cu ranguri inferioare (cu excepţia subofiţerilor)

 1. Legea privind serviciul militar obligatoriu
 2. Rezultatele satisfacerii serviciului militar obligatoriur
 3. Satisfacerea serviciului militar de către rangurile inferioare

(cursuri şi şcoli în unităţile militare şi generale)

 1. Calcularea efectivului de rezervă al trupelor instruite

Cap. II.    Completarea  cu subofiţeri

 1. În timp de pace

Ordinea pregătirii subofiţerilor

Promovarea în subofiţeri

Satisfacerea serviciului militar de către subofiţeri

Serviciul militar peste termen

 1. În timp de război

Ordinea completării

Calcularea rezervelor

Cap. III. Completarea cu ofiţeri

 1. În timp de pace

Pregătirea cadrelor militare

Promovarea în primul rang

Continuarea serviciului

Măsurile pentru perfecţionarea continuă

 1. În timp de război

Ordinea completării

Calcularea rezervelor

Cap. IV. Completarea corpului de ofiţeri al cartierului general, ingineri militari

şi alte specialităţi militare speciale

Cap. V.  Completarea cu medici mililtari şi veterinari

Cap. VI. Completarea cu cadre  militare

Cap. VII. Completarea cu cai

 1. În timp de pace

Cai pentru trupe şi de tracţiune

Cai pentru ofiţeri

 1. În timp de război

Cai pentru trupă şi de tracţiune

Cai pentru ofiţeri

Cap. VIII. Completarea armatei cu prestaţia naturală în timp de pace

şi de război

Secţiunea II.  Structura conducerii militare

Cap. I. Administrarea centrală cu instituţiile  subordonate ei

 1. În timp de pace
 2. În timp de război

Cap. II.         Administrarea locală

 1. În timp de pace
 2. În timp de război

 

Secţiunea III. Structura trupelor militare terestre

Cap. I. Forţele armate de avangardă

 1. Infanteria

Structura în timp de pace şi de război a unităţilor cu care

Statele de personal în timp de pace şi de război

 1. Cavaleria

Structura în timp de pace şi de război a unităţilor cu care

Statele de personal în timp de pace şi de război

 1. Artileria

Structura în timp de pace şi de război a unităţilor cu care

Statele de personal în timp de pace şi de război

 1. Trupele de geniu şi unităţile de comunicaţie

Structura în timp de pace şi de război a unităţilor cu care

Statele de personal în timp de pace şi de război

 1. Unităţile de convoi cu care

Structura în timp de pace şi de război a unităţilor cu care

Statele de personal în timp de pace şi de război

 1. Unităţile sanitare

Structura în timp de pace şi de război a unităţilor cu care

Statele de personal în timp de pace şi de război

 1. Unităţile de intendenţă/de administraţie

Structura în timp de pace şi de război

Statele de personal în timp de pace şi de război

 1. Forţele unităţilor speciale

Structura în timp de pace şi de război

Statele de personal în timp de pace şi de război

 1. Unităţile instructive

Cap. II. Trupele de linia a doua

Cap. III. Trupele de linia a treia

Secţiunea IV. Organizarea  unităţilor militare de elită

Cap. I. În timp de pace

 1. Brigăzi ale trupelor de infanterie, de cavalerie, de artilerie, de geniu,

de comunicaţii şi mixte

 1. Divizii: de infanterie, de cavalerie şi mixte
 2. Corpuri militare
 3. Unităţi militare superioare

Cap. II. În timp de război

Brigăzi, divizii, corpuri militare şi armate

Conducerea de campanie a armatelor şi organizarea spatelui frontului

Secţiunea V. Unităţile şi instituţiile  militare de instruire

Cap. I. Şcolile pentru instruirea şi pregătirea subofiţerilor şi perfecţionarea

gradelor  inferioare

Cap. II. Instituţiile militare pentru instruirea ofiţerilor

Cap. III. Şcolile pentru perfecţionarea continuă a ofiţerilor şi funcţionarilor militari

Cap. IV. Şcoala pentru învăţământul militar superior al ofiţerilor

Secţiunea VI. Instituţiile şi stabilimentele militare

Cap. I. Instituţiile şi stabilimentele de artilerie

 1. În timp de pace
 2. În timp de război

Cap. II. Instituţiile şi depozitele de geniu şi ale trupelor de comunicaţii

 1. În timp de pace
 2. În timp de război

Cap. III. Instituţiile şi stabilimentele de intendenţă şi de convoi cu care…

 1. În timp de pace
 2. În timp de război

Cap. IV. Instituţiile şi stabilimentele medicale militare

 1. În timp de pace
 2. În timp de război

Cap. V. Instituţiile militare de corecţie

Cap. VI. Crescătoriile de cai şi localurile de reparaţii

Cap. VII. Câmpurile de instrucţii, taberele, poligoanele, poligoanele de trageri etc.

Cap. VIII. Casele pentru invalizi, aziluri, adăposturi şi altele

Secţiunea VII. Dislocarea armatei

Caracterul sistemului de dislocare aprobat

Secţiunea VIII. Mobilizarea

Cap. I. Acţiunile de mobilizare pe timp de pace în administraţiile centrale şi locale

 1. Evidenţa şi repartizarea rezerviştilor
 2. Evidenţa şi repartizarea cailor
 3. Evidenţa carelor/căruţelor
 4. Alte lucrări

Cap. II. Ordinea efectuării mobilizării în administraţiile centrale şi locale

 1. Declararea mobilizării
 2. Concentrarea rezerviştilor şi cailor
 3. Transportarea mobilizaţilor

Cap. III. Mobilizarea unităţilor militare

 1. Infanterie
 2. Cavalerie
 3. Artilerie
 4. Trupele de geniu şi de comunicaţii
 5. Trupele de convoi, sanitare, de intendenţă
 6. Trupele speciale

Cap. IV. Mobilizarea statelor-majore ale armatei şi ale direcţiilor de campanie

Cap. V. Termenele de pregătire mobilizaţională

Secţiunea IX. Efectivul forţelor armate

Cap. I. În timp de pace

Cap. II. În timp de război

Secţiunea X. Înzestrarea cu armament a trupelor militare

Cap. I. Cele mai importante date ale modelelor armamentului adoptat pentru armată

 1. Armele de foc manuale
 2. Mitralierele
 3. Tunurile de artilerie de câmp
 4. Tunurile de asediu, de cetate şi de coastă
 5. Armele albe
 6. Proiectile de mână

Cap. II.  Înzestrarea cu armament şi aprovizionarea cu muniţii conform modelelor de armament

 1. Infanterie
 2. Cavalerie
 3. Artilerie
 4. Trupele de geniu şi de comunicaţi
 5. Trupele de convoi, sanitare, de intendenţă şi de destinaţie auxiliară

Secţiunea XI. Echipamentul / Înzestrarea

Cap. I. Instrument de excavare

 1. Muniţia

III. Echipamente de tabără

 1. Rezervele de cartuşe, alimente şi echipament
 2. Binocluri, telemetre, hărţi şi altele
 3. Mijloace de comunicare

VII. Echipament de harnaşament

VIII. Materiale explozibile

 1. Materiale sanitare
 2. Mijloace pentru poduri
 3. Greutatea totală a echpamentului

Secţiunea XII. Modelele de uniformă

Cap. I.      În timp de pace

Cap. II.  În timp de război

Secţiunea XIII. Aprovizionarea armatei

Cap. I. În timp de pace

 1. Ofiţerilor
 2. Gradelor inferioare
 3. Cailor
 4. Prestaţiile în natură

Cap. II. În timp de război

 1. Ofiţerilor
 2. Gradelor inferioare
 3. Cailor
 4. Rechiziţia şi prestaţiile în natură

Secţiunea XIV. Sistemul de apărare fortificaţională a ţării şi o scurtă schţă

a organizării punctelor de fortificare

Secţiunea XV. Cheltuielile militare ale statului

Cap. I. În timp de pace

 1. Bugetul militar
 2. Analizarea ultimului buget aprobat şi compararea lui cu bugetele anterioare
 3. Costul întreţinerii funcţiilor militare
 4. Povara pentrtu populaţie a cheltuielilor militare

Cap. II. În timp de război

 1. Fondul militar
 2. Modul de alocare a mijloacelor pentru război

Secţiunea XVI. Informaţii succinte despre flota militară

PARTEA II.

Pregătirea de luptă a armatei

Secţiunea I. Pregătirea tactică a trupelor

Cap. I. Viziunile dominante din armată privind principalele chestiuni tactice…

Cap.  II. Analiza principalelor regulamente / statute

 1. De front de infanterie
 2. De front de cavalerie
 3. De front de artilerie
 4. Serviciului de campanie
 5. Instrucţiune la tir
 6. Instrucţiune pentru acţiunile trupelor în preajma cetăţilor

Cap. III. Informaţii succinte din alte regulamente

 1. Instrucţiune pentru acţiunile mitralierelor
 2. Instrucţiune pentru lucrările de tranşee a infanteriei
 3. Instrucţiune la gimnastică

Secţiunea II. Ordinea de instruire a trupelor

Cap. I. Condiţiile generale de instruire a trupelor

Cap. II. Ciclul anual de instruire

 1. Instruirea recruţilor, lecţiile cu efectivul mobilizat, subofiţerii şi ofiţerii
 2. Concentrările pentru instrucţie, trecerile în revistă
 3. Concentrările de tabără şi concentrările speciale
 4. Manevrele

Secţiunea III. Viaţa cotidiană a armatei

Cap. I. Analiza succintă a regulamentelor: militar-penal, serviciului intern

(cu cel disciplinar) şi serviciului în garnizoană

Cap. II. Viaţa cotidiană a ofiţerilor, subofiţerilor şi altor gradaţi mai inferiori

 • Ofiţerilor
 • Subofiţerilor
 • Rangurilor inferioare

Secţiunea IV. Pregătirea militară a populaţiei

Cap. I. Pregătirea militară a tinerilor

Cap. II. Măsurile luate pentru dezvoltarea şi menţinerea dragostei către arta militară

în rândurile populaţiei

Secţiunea V. Concluzii

Cap. I. Pregătirea de front a armatei

Cap. II. Pregătirea tactică a armatei

Infanteria

Cavaleria

Artileria

Acţiunile detaşamentelor din 3 feluri de arme

Cap. III. Spiritul armatei

Cap. IV. Concluzii generale despre armată

ANEXE

 1. Componenţa corpului de armată, diviziei de campanie şi de rezervă.
 2. Tabloul conducerii de campanie a armatei.
 3. Tabloul spatelui frontului.
 4. Tabloul de organizare a spatelui frontului.
 5. Tabelul dislocării armatei române.
 6. Harta de dislocare.
 7. Lista principalelor statute în vigoare, regulamente şi instrucţiuni ale armatei române.
 8. Cinci foi de schiţe.

Vestea bună este că, istoricul- arhivist și publicist din Chișinău Alexandru Moraru, împreună cu colonelul (r), istoric și publicist Alexandru Ganenco, fost ofițer al serviciilor speciale, lucrează întens la traducerea în română a acestui volum de excepție și în septembrie 2019, vor prezenta cartea ”Armata Română sub lupa imperiului rus”. Sperăm mult ca valoarea informațională și istorică a cărții, să fie apreciată de militari și specialiștii în istorie militară.

Alexandru MORARU, istoric-arhivist, publicist

NOTĂ: Prezenta comunicare a fost pregătită pentru sesiunea de comunicări științifice ”Retrăiri istorice în veacul XXI”care a avut loc la Maia, județul Ialomița in septembrie 2018

In memoriam

Generalul-diplomat de elită

 

Trei copilaşi, rămaşi orfani şi aruncaţi în ghearele foametei, se ţineau grămăjoară. Unica salvare şi mângâiere le rămăsese văcuţa. Dar, într-o noapte, nişte cretini le-au furat-o şi pe aceasta. Disperaţi şi flămânzi, tustrei erau sortiţi pieirii. Pe atunci, populaţia din sătucul Lipceni, ca şi din alte localităţi basarabene, murea de-a valma. Învăţătorului Guja i se făcu milă de aceşti elevi capabili şi ordonaţi, i-a urcat într-o căruţă şi i-a dus  la Casa de copii din satul vecin Parcani, de unde Frosica şi Teodora au fost repartizate la orfelinatul din Şoldăneşti, iar Todirel se pomeni la Casa de copii nr. 1 din Chişinău.

– Oricât ar fi de greu, să nu abandonezi cartea, îl sfătui pedagogul din Lipceni la despărţire.

Nu bănui el că Todirică Botnaru peste ani va purta uniformă de general, că în calitate de ambasador al Republicii Moldova va înmâna scrisori de acreditare la patru monarhi din Ţările Benelux, că în Marea Britanie i s-a acordat onoarea regală supremă.

Conversaţia cu Regina Angliei prevedea, conform protocolului, 15-20 de minute, dar a durat de două ori mai mult, căci diplomatul nostru îi trezise un vădit interes.

– Credeam că sunteţi primul ambasador moldovean la Londra, îşi exprimă nedumerirea Majestatea Sa.

– Nu, primul a fost Antioh Cantemir, feciorul eruditului scriitor-academician Dimitrie Cantemir, reprezentând aici Rusia Ţaristă. În primul Acord între Moldova şi Anglia a fost semnat în anul 1588, între domnitorul Petru Şchiopu şi consulul Angliei la Constantinopol Wiliam Herborn.

Văzându-l bărbat elegant şi erudit, Majestatea Sa Elizaveta a II-a se miră că Republica Moldova are ieşire la Dunăre. Şi diplomatul nostru îşi permise chiar să glumească:

– Nu e departe timpul când în portul de la Giurgiuleşti vom vedea vase sub pavilionul englez.

– De ce nu, e un lucru real şi posibil, căzu de acord Regina.

Teodor Botnaru, fost ambasador cu reşedinţă în Bruxelles, a reprezentat cu demnitate ţara noastră nu numai în Benelux şi Marea Britanie, dar şi în Consiliul Europei şi NATO.

Într-un interviu, publicat în ziarul „Accente” din 20 noiembrie 2003, generalul-diplomat spunea: „Statele mari fac politică mare, iar statele mici fac politică justă. Adevărul e că, doar fiind în NATO, am putea aspira la Uniunea Europeană. Deci, noi avem nevoie de NATO şi nu invers”.

Regretăm, că în timpuri atât de tulbure şi dramatice, ţara noastră s-a lipsit de o minte atât de aşezată şi lucidă. A trecut un an de când generalul-diplomat nu se mai află printre noi, fiind chemat la Domnul…

Tudor ŢOPA, Alexandru GANENCO  

NOTĂ: 19 aprilie 2018, ora 14.00, Chișinău, Biblioteca Centrală a BM ”B.P.Hasdeu”

EVENIMENT DIN CADRUL CENTENARULUI UNIRII

 

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, armata română a capturat, între 22 iunie 1941 și 23 august 1944, 91.060 militari sovietici, dintre care au fost internați în România 82.057, în 12 lagăre (Slobozia, Vlădeni-Brașov, Corbeni-Argeș, Crăciunești-Deva, Independența-Covurlui, Maia, Vaslui, Dornești-Rădăuți, Bolgrad, Tighina, Tiraspol și Odessa). Dintre aceștia, 13.682 au fost eliberați (în special cei de origine română din Basarabia și partea de nord a Bucovinei), 5.223 au decedat și 3.331 au evadat. La 23 august 1944 în lagăre se aflau 59.856 prizonieri, dintre care 2.794 ofițeri (15 colonei, 58 maiori, 320 căpitani, 810 locotenenți, 1.591 sublocotenenți) și 57.062 trupă: ucrainieni – 25 533, ruși – 17.833, calmuci – 2.497, uzbeci – 2.039, turci – 1.917, cazaci – 1.588, armeni – 1.501, gruzini – 1.600, tătari – 601, evrei – 293, polonezi – 252, bulgari – 186, osetini – 150, azerbaidjeni – 117 și alte zeci de naționalități.

Aducerea prizonierilor în țară.

Inițial, militarii sovietici capturați de armata română au fost preluați de către efectivele operative ale marilor unități, care au improvizat și servicii de aprovizionare și pază. Pentru remedierea situației au fost constituite două lagăre de tranzit, la dispoziția armatelor 3 și 4, care au asigurat primirea prizonierilor și escortarea acestora în zona etapelor sau în cea interioară, precum și asigurarea hranei în timpul transportului spre lagărele de bază.
Pe măsură ce frontul s-a îndepărtat de Nistru, prizonierii capturați de armata română au fost vărsați în lagărele germane, de unde, la cererea autorităților române erau aduși în țară, în pofida reticențelor comandamentelor germane.

Cazarea prizonierilor.

În faza inițială a războiului, condițiile de cazare au fost diferite. Ofițerii au fost cazați în clădiri de zid, în camere cu paturi comune (în Lagărul nr. 1 Slobozia), iar trupa în barăci de scânduri, tip M.Ap.N. sau model german, în paturi comune (simple sau suprapuse), având ca așternut rogojini sau paie. În toamna anului 1941 au fost și situații în care o parte din prizonieri au dormit pe pământul gol până când s-au procurat scânduri pentru construirea paturilor. Cea mai dificilă situație a fost constatată în Lagărul nr. 9 de la Crăciunești, unde s-au înregistrat și cele mai numeroase decese (53 până la 15 noiembrie 1941).

Fără a constitui o consolare pentru prizonierii de la Crăciunești, rapoartele de inspecție consemnau o situație dificilă și pentru trupa de pază, santinelele locuind în aceleași barăci rudimentare ca și prizonierii. Pentru remedierea situației nesatisfăcătoare a cazării prizonierilor în primele luni ale iernii 1941/1942 s-a intervenit și s-a acționat pentru dublarea pereților și tavanelor, instalarea sobelor de încălzit și construirea de barăci adecvate. Acțiunea a continuat în toată perioada de iarnă, concomitent cu amenajarea de localuri speciale pentru servitul mesei și a instalațiilor sanitare corespunzătoare.Analizând modul în care au fost tratați prizonierii în toamna și iarna anului 1941, mareșalul Ion Antonescu a cerut să se ia măsuri urgente de îndreptare și să se stabilească cauzele și vinovații. Ca urmare, ministrul Apărării Naționale a convocat (25 februarie 1942) factorii responsabili cu situația prizonierilor, a aprobat să se distribuie o cantitate mai mare de efecte pentru acoperirea deficitelor și a cerut să se acționeze rapid pe toate planurile pentru îmbunătățirea cazării. Concomitent, s-a dispus înlocuirea din funcții și deferirea către Curțile Marțiale a comandanților asupra cărora planau acuzații. Nu a fost ignorată nici răspunderea Comandamentelor teritoriale, a propriilor comandamente de profil și a instituțiilor care au beneficiat de munca prizonierilor.

Aceste măsuri, corelate și cu sosirea primăverii, au făcut ca situația să se schimbe considerabil, dacă nu radical. Fără a considera problema rezolvată definitiv, ofițerii controlori ai Marelui Stat Major apreciau, în martie 1942, că situația cazării se ameliorase, devenind acceptabilă și în unele locuri chiar bună. În continuare s-au adoptat noi măsuri pentru asigurarea „unei cât mai bune cazări”, „sporirea capacității de cazare”, „terminarea la timp a amenajărilor pentru iarnă”, în majoritatea lagărelor construindu-se sobe de încălzit, reamenajate bucătăriile și infirmeriile etc. În iarna 1942/1943, alocațiile pentru lemnele necesare sobelor din barăci au fost echivalate cu cele afectate pentru încălzitul dormitoarelor în care locuiau militarii români. Aceleași condiții pentru asigurarea cazării au fost impuse și instituțiilor de stat sau proprietarilor care foloseau prizonieri la diferite munci.Până la 1 iulie 1943, efortul financiar făcut pentru amenajarea în mai bune condiții a barăcilor s-a ridicat la 120.000.000 lei.

Echiparea prizonierilor.

Ca și în domeniul cazării, echiparea prizonierilor sovietici nu a fost încă de la început coresponzătoare datorită faptului că aceștia aveau echipament de vară, în mare parte reformat, care s-a deteriorat rapid în timpul activităților pe care au fost puși să le facă. În unele locuri echipamentul bun a fost înlocuit cu altul uzat. Pentru remedierea situației, Ministerul Apărării Naționale a dispus să se distribuie îmbrăcăminte din efectele purtate (haine, paltoane, încălțăminte) și a livrat succesiv pânza și postavul necesar pentru confecționarea echipamentului necesar, reușind să se asigure, până în decembrie 1942, pentru fiecare prizonier, câte un rând de efecte de îmbrăcăminte și un rând de rufărie. Până la 23 august 1944 s-au confecționat haine, încălțăminte, rufărie etc. în valoare de 2.797.216.000 lei, distribuiți din „fondul prizonieri” și din „creditul de război”.

Hrana prizonierilor.

Inițial, alocația de hrană, stabilită la 22 lei, apoi la 28 lei (din care 1,80 lei pentru întreținere) pe zi, când nu se efectuau activități productive, și la 40 lei pe zi (din care 5 lei pentru întreținere și 5 lei pentru tutun) când se lucra, nu a fost suficientă, mai ales în situația în care unii comandanți au mai făcut și „economii”. Situația s-a remediat rapid, deoarece comandanții găsiți în culpă au fost schimbați și deferiți Curților marțiale pentru a fi judecați și condamnați. Pentru a evita orice neînțelegere, Ministerul Apărării Naționale a hotărât (februarie 1942) ca prizonierii să fie hrăniți „la fel ca ostașii noștri”, drepturile de hrană fiind „la fel ca ale trupei” din interior, adică 30 lei de om pe zi, întreaga alocație fiind cheltuită efectiv pentru hrană, fără să se mai facă economii. Ca urmare, din martie 1942 majoritatea ofițerilor controlori raportau că hrana prizonierilor era „cantitativ și calitativ bună”.

Prin dispoziții superioare s-a stabilit ca prizonierii să primească cinci zile pe săptămână câte 700 grame de pâine (din făină de orz amestecată cu 10% făină de grâu), iar la patru mese pe săptămână carne de cal. În limita alocației, pentru prizonierii debili, s-a asigurat supliment de hrană. Pentru îmbunătățirea alimentației, din primăvara anului 1942 lagărele au arendat terenuri pentru cultivarea de zarzavaturi, dispunându-se ca în interiorul lagărelor „să nu mai rămână nici o porțiune de teren necultivată”. Totodată, proprietarii care nu asigurau o hrană corespunzătoare prizonierilor au fost amendați, iar celor aflați în recidivă li s-au ridicat prizonierii de la lucru.

Din ianuarie 1943, cu toate că Uniunea Sovietică nu aderase la Convenția de la Geneva, Ministerul Apărării Naționale a ordonat ca alocația de hrană pentru prizonierii ofițeri să fie aceeași ca cea pentru elevii școlilor militare, adică 90 lei pe zi, ceea ce a făcut ca hrana să fie apreciată ca „bună”. În aprilie 1943, printr-o mai bună administrare a lagărelor, prizonierii bolnavi au putut primi un regim special prescris de medici, iar din luna următoare prizonierii ofițeri au primit două feluri de mâncare (la prânz și seara).

Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu

Pe larg: Alesandru Duțu, Florica Dobre, Leonida Loghin, Armata română în Al Doilea Război Mondial. Dicționar, București, Editura Enciclopedică, 2017.

SURSA: http://www.art-emis.ro/istorie/4721-prizonieri-de-razboi-sovietici-in-romania-1941-1944.html

Maximilian von Weichs: „Orice mișcare de fugă se va împiedica fără cruțare, la caz de nevoie făcându-se uz de arme. Soldații români ce vor fi găsiți fără arme, echipament și ordin de serviciu, retrăgându-se spre vest, vor fi arestați și internați”. Conștient de pericolul pe care îl reprezentau cele două capete de pod deținute de sovietici, la Kletskaia și Serafimovici (ultimul cu o dezvoltare frontală de 70 km și adânc de 25 km), care permiteau concentrarea unor puternice forţe inamice şi executarea unor atacuri concentrice la flancul drept şi în centrul dispozitivului de luptă al armatei aceste capete de pod, Petre Dumitrescu, comandantul Armatei 3 române, a propus lui Maximilian von Weichs, comandantul Grupului de armate „B”, și lui Friedrich Paulus, comandantul Armatei 6 germane, precum și Înaltului comandament al Armatei de Uscat germane (O.K.H.) desfăşurarea unor acţiuni ofensive care să ducă la lichidarea celor două capete de pod inamice.

Având alte priorități, O.K.H.-ul nu a fostde acord cu acțiunea ofensivă (solicitată și de comandamentele Grupului de armate „B” şi Armatei 6 germane) invocând imposibilitatea asigurării sprijinului de aviaţie, care era întrebuinţată, cu precădere pe frontul de la Stalingrad. După declanșarea contraofensivei sovietice (19 noiembrie 1942), în contextul în care diviziile care constituiseră Gruparea „General Lascăr” fuseseră încercuite, generalul Ilie Șteflea, șeful Marelui Cartier General român, a expus (22 noiembrie 1942, orele 11.00) generalului Erik Hansen, șeful Misiunii militare germane din România situația dificilă în care se aflau trupele române și a cerut să se intervină la O.K.H. pentru a aproba ieșirea din încercuire cel mai târziu în noaptea de 22 spre 23 noiembrie 1942, acela fiind considerat a fi „ultimul moment când se mai poate încerca această operație”.
Și de această dată, răspunsul Grupului de armate „B” a fost categoricic: „Rezistați. Intervenim pentru a vă despresura”. Aceeași poziție a avut-o și generalul Erik Hansen (orele 18.30): „Grupul Lascăr ține până la ultimul om. Rezistența este condiția pentru operațiunile viitoare”. Ce s-a întâmplat se cunoaște.

Înfrângerea Armatei 3 române în Cotul Donului a fost considerată de cercurile superioare de conducere germană ca fiind „prima mare deziluzie”. Din acel moment, relațiile româno-germane s-au deteriorat din ce în ce mai mult, comandamentul Armatei 3 fiind practic deposedat de atributele de conducere a trupelor pe care le mai avea în subordine.Nemaiavând încredere în comandamentele române, comandantul Grupului de armate „B” a desemnat (22 noiembrie 1942) pe colonelul Shone, șeful de stat major de legătură cu Armata 3 română, cu rolul de consilier responsabil al generalului Petre Dumitrescu, acordându-i „toate drepturile tactice al unui șef de stat major german la această armată”.Peste câteva zile (24 noiembrie), comandantul Grupului de armate „B” a decis organizarea „Statului major german pe lângă Armata 3″, condus de colonelul Walter Wenck, care a preluat atribuţiile generalului Ioan Arbore, fostul şef de stat major, și a hotărât constituirea Grupării „Hollidt” (în subordinea sa directă) compusă din resturile corpurilor 1, 2 armată române și Corpul 17 armată german (diviziile 62 și 294 infanterie) etc.

La rându-i, Maximilian von Weichs a acuzat (26 noiembrie 1942) comandamentele celor două armate române, apreciind că dezastrul s-a datorat „moralului deosebit de scăzut” al trupelor, panicii, slabei instruiri și insuficientei înzestrări cu armament antitanc. Generalul german se mai referea la „completa nesupunere a conducerii superioare și de nivel mediu” (cu excepția generalilor Mihail Lascăr și Petre Dumitrescu), la „contradicțiile de natură politică din cadrul corpului ofițeresc” etc. La rându-i, Hitler și-a exprimat dorința ca Ion Antonescu să dea directivele corespunzătoate pentru „a întări și mai mult, voința de a lupta a soldaților și marilor unități române”.

Peste o lună, după eșuarea încercării de despresurarea Armatei 6 germană, din ordinul Grupului de armate „Don”, Detașamentul „Hollidt” și-a asumat (27 decembrie 1942) comanda în sectorul Armatei 3 române, generalul Petre Dumitrescu urmând a se deplasa la Șahti pentru a organiza apărarea Donețului (de la vărsarea în Don până la Kamensk, exclusiv). Activitatea urma să fie supervizată de către generalul Schneckenburger ca „general împuternicit” la comandamentul Armatei 3, având la dispoziție vechiul stat major de legătură condus de generalul Schone.

Percepând acțiunea trupelor române din zona Bokovskaia, ca pe „o fugă”, Maximilian von Weichs, comandantul Grupului de armate „B”, a ordonat: „Orice mișcare de fugă se va împiedica fără cruțare, la caz de nevoie făcându-se uz de arme. Soldații români ce vor fi găsiți fără arme, echipament și ordin de serviciu, retrăgându-se spre vest, vor fi arestați și internați”. Deoarece avea „bănuieli justificate că unele părți ale Diviziei 14 române au părăsit la primul atac inamic prea timpuriu pozițiile lor, fără a rezista, după cum s-a ordonat până la urmă”, Maximilian von Weichs a ordonat trimiterea comandantului diviziei (generalul Gheorghe Stavrescu) în fața Curții Marțiale și a făcut cunoscut: „Aștept de la simțul onoarei al tuturor ofițerilor și soldaților români, ca de acum înainte să combată toate simptomele de panică și clătinarea moralului, cu mijloacele cele mai drastice”.La toate acestea s-au adăugat comportarea față de militarii români, care nu au mai fost primiți în cantonamentele germane și în vagoane încălzite, fiind „dezarmați și insultați”, „disprețuiți” și tratați ca „fugari” etc. Protestând, generalul Ilie Șteflea a atras atenția Misiunii Militare Germane (19 decembrie 1942) că i s-au semnalat, din nou, „cazuri că ofițerii și soldații români sunt tratați în mod necamaraderesc și neomenesc în timpul transportului pe calea ferată” și a cerut să se intervină, urgent, pe lângă autoritățile germane pentru ca „această stare de lucruri să înceteze”, deoarece „nu este admisibil ca în timp ce soldați germani călătoresc în vagoane încălzite, ostașii români să călătorească pe platforme”. În situația în care autoritățile germane locale nu puteau soluționa această problemă, șeful Marelui Cartier General român își rezerva dreptul de a „interveni la O.K.H. pentru a arăta tratamentul la care sunt spuși ofițerii și ostașii români”.

Grafica – I.M.

Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu

SURSA: http://www.art-emis.ro/istorie/4586-razboiul-de-coalitie-neintelegeri-romano-germane-1942-cotul-donului.html

„ÎN LABIRINTUL DOCUMENTELOR SECRETE” de Alexandru Moraru (lansare de carte)

La 30 octombrie 2017, în incinta Bibliotecii Centrale a BM „B.P.Hasdeu” a avut loc lansarea cărţii lui  Alexandru Moraru „În labirintul documentelor secrete”. Evenimentul a fost organizat de Biblioteca Centrală în colaborare cu Clubul Istoricilor din Republica Moldova.

În cadrul evenimentului, în faţa celor prezenţi au vorbit despre noua carte a istoricului arhivist, publicist, şef serviciu la Biblioteca Centrală Alexandru Moraru, istorici, jurnalişti, militari, economişti, filosofi, jurişti şi filologi.

Printre aceştea se numără: director general al BM „B.P.Hasdeu” dr. Mariana Harjevschi, profesorii universitari Anatol Petrencu şi Alexei Creţu, istoricii profesori Daniela Vacarciuc şi Veronica Pârlea Conoval, distinsul istoric şi om politic Ion Negrei, scriitoarea Valeria Dascăl, colonelul (r) şi publicistul Alexandru Ganenco, scriitorul şi publicistul Grigore Grigorescu, dr.hab.în filosofie Petru Berlinschi,  cunoscutul psiholog Ludmila Vasilescu şi alţii.

Respectiva lansare a fost şi un prilej pentru cei prezenţi de a-l felicita pe autor nu numai cu lansarea noii cărţi, dar şi cu împlinirea onorabilei vârste de 65 de ani.

Tot în cadrul acestui eveniment a fost prezentat de către Alexandru Moraru şi placa comemorativă „Mareşalul Antonescu-dezrobitorul Basarabiei” confecţionată din bronz, chipul celebrului militar şi fixată pe o placă de granit roşu.

În continuare vă propunem cateva imagini de la acest eveniment.

SURSA:www.mazarini.wordpress.com