DIN ISTORIA TRUPELOR AEROPURTATE

Posted: 2 mai 2012 in Articole

Din istoria trupelor aeropurtate

După încheierea primului război mondial, teoreticienii militari căutau noi metode de a petrece operaţiuni militare care să aibă ca rezultat mici pierderi umane şi victorii rapide, au apărut ca rezultat noi genuri de trupe, printre care se numară şi unităţile aeropurtate. Primele operaţiuni unde au fost folosite paraşutele au avut loc în anul 1928, cînd unităţile NKVD-ului ducînd lupte în Asia Mijlocie cu combatanţii islamici au paraşutat un detaşament special în localităţile unde se aflau conducătorii mişcării de rezistenţă islamică. În anul 1931 se formează unităţile de paraşutişti. Au fost formate trei detaşamente ce se dislocau în districtul militar Leningrad. În total ei numarau 480 de ostaşi avînd în dotare 18 avioane. În anul 1933, în baza acestor unităţi sunt organizate 4 brigăzi cu destinaţie specială, concomitent, în Uniunea Sovietică este propagat sportul cu paraşuta, acest lucru se efectua pentru crearea de rezerve pentru unităţile de paraşutişti. În anul 1935, în districtul militar Kiev au avut loc manevre militare, la aceste manevre au fost invitaţi toţi atasaţii militari ai statelor ce prezentau pentru Uniunea Sovietică potenţiali duşmani. Aceste manevre militare au fost conduse de către mareşalul Mihail Tuhacevski. Uniunea Sovietică a prezentat toate unitaţile sale de elită, aici pentru prima oara au fost prezentate în acţiune unităţile motorizate, cel mai mult au impresionat unitaţile de paraşutişti.  Într-un raion anumit au fost paraşutaţi 1200 de ostaşi ce au ocupat punctele propuse îndeplinind misiunea. În anul 1939 din nou au loc manevre militare în districtul Minsk, unde au participat 1800 paraşutişti, care au demonstrat o înaltă capacitate de luptă. În anul 1939 Uniunea Sovietică dispunea de 6 brigazi de paraşutişti în număr de 18000 de ostaşi, aceste unităţi au participat la luptele din Extremul  Orient împotriva trupelor japoneze în calitate de infaterişti.

Tot în perioada dată se începe formarea trupelor de paraşutişti în Germania nazistă, acest lucru s-a accelerat după ce au avut loc manevrele militare din Kiev, la care au participat şi ataşaţi militari din Germania, ei au fost impresionaţi de unităţile de paraşutişti ai Uniunii Sovietice şi în mod urgent au recomandat conducerii Germaniei să înceapă formarea unităţilor de paraşutişti. Conducătorul trupelor de aviaţiei al Germaniei Gherman Hereng dorea să aibă unităţi speciale la fel ca cele ale conducătorul SS-ului Hereng Himler, după mai multe cereri către rescancelarului Germaniei, Adolf Hitler a permis de a creea un batalion de paraşutişti cu denumirea German Hereng. Înrolarea în batalionul dat era benevolă, cei care doreau să facă serviciul militar în această unitate erau preîntîmpinanţi că unitatea va îndeplini misiuni ce erau riscante, erau primiţi cei care aveau o pregătire fizică şi intelectuală înaltă. La examenele de intrare critariile de selectare erau: credinţa în propriile forţe, agresivitatea, capacitatea de a lua iniţiativă. Ofiţerii şi ostaşii treceau aceleaşi antrenamente, mai tîrziu antrenamentul ofiţerilor a fost îngreunat faţă de antrenamentul ostaşilor. Pentru prima dată în aceste unităţi încep să fie predate luptele marţiale, în special lupta karate şi lupta corp la corp, acesta este primul exemplu unde într-o armată europeană sunt predate lupte de provinienţă asiatică. Uniforma militară pentru batalionul dat a fost modelată personal de către Gherman Hereng. Popularitatea unităţilor de paraşutişti în Germania a crescut în special după ce în aceste unităţi s-a înrolat campionul Germaniei la box. În anul 1938 generalul Curt Ştudent a cerut ca acest batalion să fie transformat în divizie, conducerea Germaniei a fost de acord cu această propunere şi batalionul dat a fost transformat în a VII-a divizie aeropurtată. A fost creat un regulament special pentru unităţile de paraşutişti, acesta  prevedea o strictă disciplină, un antrenament continuu şi un devotament total fată de Germania. Totodată Curt Ştudent menţiona că la ostaşii care fac serviciul militar în cadrul trupelor aeropurtate  trebuie de cultivat mîndria că fac serviciul militar în aceste unităţi şi totodată trebuie să existe o fraţie a celor ce au făcut serviciul militar în trupele de paraşutişti.

 Unităţile de paraşutişti germani au participat la luptele din Danemarca şi Olanda. Prima mare operaţie au efectuat-o în Norvegia în aprilie 1940, datorită acţiunilor rapide ale acestor unităţi, armata germană a avut posibilitate să ocupe Norvegia. Cea mai mare şi mai vestită operaţiune a trupelor de paraşutişti germani a avut loc în anul 1941. După campania militară a Germaniei în Balcani şi după ocuparea Greciei, unităţile Marei Britanii s-au retras pe insula Creta. Comandatul trupelor de paraşutişti dorind să demonstreze că unităţile aeropurtate pot să îndeplinească misiuni cu caracter strategic a propus ca în bătălia pentru insula Creta principala forţă să o prezinte unităţile de paraşutişti, însă serviciile speciale engleze au aflat ziua şi ora începerii acestei operaţiuni. Dorind să distrugă unităţile de paraşutişti, englezii au concentrat pe insula Creta trupe în numar de 53000 ostaşi. După cum s-a exprimat prim ministrul Marii Britanii Winston Cerceli a apărut o bună ocazie de a nimici unităţile de paraşutişti germane cu o singură lovitură. În această operaţiune au participat 10000 de paraşutişti germani. Cînd s-a început operaţiunea, englezii îi aşteptau pe germani şi erau pregătiţi, după toate regulile artei militare germane trebuiau să piardă această bătălie, însă germanii aveau superioritate în aer, primul val de paraşutişti ce a fost desantat pe insula Creta după lupte crîncene au putut să ocupe aerodromul principal aceast lucru dînd posibilitatea de a aduce noi trupe. Englezii nu au luat în calcul că trupele de paraşutişti germane aveau o pregătire excelentă şi erau luptători de o categorie înaltă, ca rezultat Marea Britanie a pierdut bătălia pentru insula Creta, din 53000 ostaşi englezi au fost evacuaţi numai 16000, ceilalţi au fost nimiciţi sau au fost luaţi prizonieri. Aceasta a fost cea mai mare operaţiune şi cea mai vestită a trupelor de paraşutişti din al II-lea război mondial.

La 22 iunie 1941 sa început războiul dintre Uniunea Sovietică şi Germania. Între lunile iunie şi octombrie armata germană a obţinut succese militare fenomenale. Toată partea europeană a statului sovietic a fost ocupată de trupele germane, trupele sovetice au fost distruse, în acest răstimp au fost luaţi mai mult de 3 mln de prizonieri sovetici. O cauză a acestor succese constă în acţiunile unităţilor de paraşutişti, ei au pătruns pe teritoriul Uniunii Sovetice înainte de 22 iunie, ei au ocupat podurile ce aveau un caracter strategic, au depistat statele majore de divizie, de armata şi le-au distrus, la fel, ei au întrerupt legătura între unităţile sovetice. Toate aceste acţiuni au dus la un haos total în trupele sovetice, tot datorită unităţilor de paraşutişti au fost capturate un mare număr de blindate, un număr mare  de unităţi de artiliere ce se aflau în spatele unităţilor sovetice.

Armata sovietică la începutul războiului dispunea de 10 corpuri aeropurtate, fiecare corp fiind alcătuit din 3 brigăzi, fiecare brigadă fiind formată din 4 batalioane, dar unităţile de paraşutişti erau folosite mai mult ca infanterie de elită. Dupa începerea războiului, văzînd activitatea unităţilor de paraşutişti germane, conducerea sovetică a hotărît să folosească unităţile de paraşutişti în operaţii de desantare masivă. O parte din unităţi au fost paraşutate în spatele inamicului, acolo ele acţionau în calitate de unităţi de partizani. Prima mare operaţiune a unităţilor aeopurtate sovectice în războiul împotriva Germaniei a avut loc la 14 iulie 1941, dar această operaţiune s-a soldat cu eşec, germanii au depistat avionale sovetice cu unităţile de paraşutişti şi s-au pregătit de contra atac. Următoarele operaţiuni ale trupelor aeropurtate sovetice au avut loc în februarie 1942, dar la fel s-a încheiat cu eşec, deoarece au avut loc iarna şi pe viscol şi nu a existat o coordonare între unităţi şi sa întrerupt legătura cu Statul Major al armatei sovietice. După aceste operaţiuni se începe o reformare a trupelor de paraşutişti sovetici unde se punea accentul mai mult pe capacităţile profesionale decît pe număr.

În anul 1941-1942 Marea Britanie formează 3 brigăzi de paraşutişti, în special după înfrîngerea de pe insula Creta pe englezi i-au impresionat paraşutiştii germani. Winston Cerceli l-a chemat pe şeful aviaţiei engleze şi a ordonat ca în luna mai, anul 1942 Marea Britanie să aiba 5000 de paraşutişti. Tot în anul 1941 generalii americani au analizat operaţiunile germanilor şi SUA crează unităţi de paraşutişti. La început au fost create 2 batalioane, după aceea au mai fost create încă 3 brigăzi, iar în anul 1944 sînt create 2 divizii. Paraşutiştii englezi şi americani au avut prima mare operaţiune în Europa în anul 1944 între 5-6 iulie cînd a avut loc desantarea şi debarcarea aliaţilor în Normandia. Datorită acţiunilor trupelor aeropurtate, aliaţii au putut rapid să înainteze pe teritoriul Franţei şi să elibereze oraşul Paris. O altă operaţiune a trupelor aeropurtate a aliaţilor a avut loc în septembrie 1944, se preconiza desantarea a 2 divizii americane, 1 engleză şi o brigadă de paraşutişti englezi în Olanda. Dacă această operaţiune avea să aibă succes, atunci aliaţii ar fi putut să ocupe raioanele economice ale Germaniei din bazinul rîului Rur, dar paraşutarea a avut loc într-un raion unde se aflau 2 divizii de tancuri SS şi operaţiunea s-a soldat cu eşec şi cu mari pierderi în rîndurile unităţilor aeropurtate americane şi engleze.

În anul 1945 paraşutiştii îndeplineau mai mult misiuni cu caracter tactic. După terminarea războiului rolul unităţilor aeropurtate a crescut. Acest lucru s-a văzut în războul din Coreea, unde avea loc confruntarea între Coreea de Nord comunistă şi Coreea de Sud ce era susţinută de  SUA. În urma acţiunilor trupelor de paraşutişti americani şi a infanterii marine SUA a fost oprită ofensiva trupelor Coreei de Nord şi stopate acţiunile militare. În anii 60 trupele de paraşutişti s-au evidenţiat în confruntarea dusă între lagărul socialist şi Occident, în spacial în războiul din Vietnam, unde una din forţele de elită o reprezentau trupele de paraşutişti, aici  paraşutiştii americani acţionau în grupuri cîte 4-5 oameni, ei depistau bazele combatanţilor vietnamezi, totodată îi nimiceau pe comandanţii trupelor Vietnamului de Nord ce se aflau pe teritoriului Vietnamului de Sud.  Pentru prima dată apar unităţi de tipul aer, pămînt, apă, aceste unităţi de paraşutişti, acţionau în zoene mlăştinoase unde se aflau combatanţi vietnamezi. Războiul din Vietnam a adus multe inovaţii în actiunile trupelor de paraşutişti, anume după războiul din Vietnam unele dintre primele trupe ale armatei americane ce au trecut la înrolarea profesională au fost unităţile de paraşutişti..

În anul 1968 cele mai numeroase trupe de paraşutişti le avea Uniunea Sovetică. Dintre aceste trupe, de elita erau considerate divizia de paraşutişti Vitepsc, Pscov, Bolgrad. În evenimentele din Cehoslovacia din anul 1968 divizia din Vitepsc a jucat rolul principal, anume unităţile acestei divizii au ocupat clădirile administrative şi au arestat conducerea Cehoslovaciei.

 Un alt război ce a adus noi inovaţii în trupele de paraşutişti a fost conflictul din Afganistan. Acest conflict militar a fost început de către Uniunea Sovietică, primele unităţi ce au intrat oficial în capitala statutului Afganistan Cabul a fost unitatea de paraşutişti din Vitepsc. Această operaţiune militară a avut loc în anul 1979, în acest conflict unităţile aeropurtate sovietice aveau următoarele misiuni: depistarea bazelor combantanţilor afganezi, depistarea căilor de aducere a armamentului, efectuarea recunoaşterii şi dobîndirea informaţiei pentru comandament. În conflictul militar principalele acţiuni erau efectuate de trupele aeropurtate. Prin războiul din Afganistan au trecut 100 mii de paraşutişti. Ultimele unităţi ce s-au retras de pe teritoriul Afganistanului în anul 1989 au fost unităţile de paraşutişti. În anii 90 rolul unităţilor de paraşutişti a fost în creştere ei devenind trupele de elită şi participau în diferite conflicte cu caracter local.

La momentul actual, în toate statele dezvoltate unităţile de paraşutişti prezintă trupe de elită unde îşi fac serviciul militar profesioniştii. Aceste unităţi au cel mai înalt nivel de luptă, dacă secolul XX a fost secolul trupelor blindate, atunci secolul XXI va fi cel al unităţilor speciale, al celor aeropurtate.

Sergiu Munteanu, Muzeul Armatei Naţionale

Sursa: Gazeta „Oastea Moldovei”

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s